Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2009 21:25

縛雞行

小奴縛雞向市賣,
雞被縛急相喧爭。
家中厭雞食蟲蟻,
不知雞賣還遭烹。
蟲雞于人何厚薄,
吾叱奴人解其縛。
雞蟲得失無了時,
注目寒江倚山閣。

 

Phược kê hành

Tiểu nhi phược kê hướng thị mại,
Kê bị phọc cấp tương huyên tranh.
Gia trung yếm kê thực trùng nghị.
Bất tri kê mại hoàn tào phanh.
Kê trùng vi nhân hà hậu bạc,
Ngô sất nô nhân giải kỳ phọc.
Kê trùng đắc thất vô liễu thì,
Chú mục hàn giang ỷ sơn các.

 

Dịch nghĩa

Đứa ở trói con gà định đem ra chợ bán,
Con gà bị trói vùng vẫy kêu quang quác.
Trong nhà thấy gà ăn giun kiến mà đâm ghê,
Có biết đâu rằng gà đem ra chợ bán cuối cùng cũng chui vào nồi.
Gà với giun có dính dáng gì tới mình,
Tôi la đứa ở và cởi trói thả gà ra.
Chuyện gà ăn giun, còn hay chết, có bao giờ chấm dứt được,
Tôi chăm chắm nhìn dòng sông lạnh, đứng tựa nơi căn gác trên núi.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thằng quít trói gà mang bán chợ,
Gà bị trói chặt vùng kêu ầm.
Người nhà ghét gà ăn kiến bọ,
Biết đâu gà bán rồi bị hầm.
Gà bọ, với người, khác chi hỡi?
Ta nạt thằng quít bảo cởi trói.
Bọ gà hơn thiệt thuở nào xong,
Dán mắt sông thu tựa gác núi.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thằng ở buộc gà rao chợ bán,
Buộc chặc gà giãy quang quác la.
Người ghét gà xơi bọ kiến lán,
Hay đâu gà bán bị nồi da.
Người so khác gì gà với bọ,
Ta quát thằng ở cởi lấy nó.
Gà bọ bao giờ rõ được thua,
Sông lạnh gác non tựa mắt ngó.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đứa ở trói gà đem chợ bán,
Con gà bị trói kêu vang trời.
Trong nhà tởm gà nuốt giun kiến,
Biết đâu gà bán cũng vào nồi.
Với người, giun gà nào dính tới,
Ta la đứa ở, thả gà trói.
Gà giun chẳng hết chuyện mất còn,
Mắt nhìn sông lạnh, dựa gác núi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đứa ở trói gà ra chợ bán
Gà vẫy vùng kêu toáng cả lên.
Ngán gà ăn kiến ăn sên
Ai hay gà bán, nấu ăn cho người
Gà, bọ, người ai thua ai lợi?
Ta quát bồi cởi trói thả gà
Bọ gà được mất vòng vo
Nhìn sông chăm chú từ nhà trên non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời