Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:06

覆舟其二

竹宮時望拜,
桂館或求仙。
姹女臨波日,
神光照夜年。
徒聞斬蛟劍,
無復爨犀船。
使者隨秋色,
迢迢獨上天。

 

Phúc chu kỳ 2

Trúc Cung thì vọng bái,
Quế Quán hoặc cầu tiên.
Xá nữ lâm ba nhật,
Thần Quang chiếu dạ niên.
Đồ văn trảm giao kiếm,
Vô phục thoán tê thuyền.
Sứ giả tuỳ thu sắc,
Điều điều độc thượng thiên.

 

Dịch nghĩa

Vào lúc tại Cung Trúc có cuộc tiếp lễ,
Hoặc là trong dịp cầu tiên nơi Quế Quán.
Những gái xinh trong ngày trên sóng,
Cung Thần Quang quanh năm đêm sáng trưng.
Nghe đồn thanh gươm chém cá kình,
Không cứu được thuyền bị tê giác áp đảo.
Sứ nhà vua tuỳ theo khí mùa thu,
Mà một mình một bóng lên tuốt tận trời.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trúc Cung khi cúng tế,
Quế Quán lúc cầu tiên.
Gái sinh ngày trên sóng,
Thần Quang quanh năm đèn.
Nghe đồn gươm chém giải,
Chẳng ngăn tê lật thuyền.
Sứ giả tuỳ thòi tiết,
Vò võ mình tiến lên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào khi Trúc Cung làm lễ vọng
Hoặc Quế đình long trọng cầu tiên
Gái xinh trên sóng nắng lên
Cung Thần Quang sáng suốt đêm năm dòng
Nghe đồn chém thuồng luồng bảo kiếm
Trên thuyền không nấu nướng được tê
Sứ nhà vua theo khí thu
Một mình có thể bay vù trời xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời