Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 22:08

逢唐興劉主簿弟

分手開元末,
連年絕尺書。
江山且相見,
戎馬未安居。
劍外官人冷,
關中驛騎疏。
輕舟下吳會,
主簿意何如。

 

Phùng Đường Hưng Lưu chủ bạ đệ

Phân thủ Khai Nguyên mạt,
Liên niên tuyệt xích thư.
Giang sơn thả tương kiến,
Nhung mã vị an cư.
Kiếm ngoại quan nhân lãnh,
Quan trung dịch kỵ sơ.
Khinh chu há Ngô hội,
Chủ bạ ý hà như?

 

Dịch nghĩa

Chia tay cuối thời Khai Nguyên,
Nhiều năm chẳng có lấy một tấc thư.
Non sông mà có còn được gặp nhau,
Vì chiến tranh nên chưa ở một chỗ nhất định.
Phía bên ngoài vùng Kiếm Môn, giữ chức quan nhỏ,
Vùng ải đi vào giao thông công cộng ít.
Thuyền nhẹ đi về vùng Ngô mà gặp gỡ,
Ý chủ bạ nghĩ thế nào?


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chia tay cuối Khai Nguyên,
Nhiều năm thư không có.
Non nước còn gặp nhau,
Giặc giã, chưa yên chỗ.
Kiếm ngoại chức quan hèn,
Quan trung đường lối khó.
Xuống Ngô hẹn thuyền con,
Được chăng, ông chủ bạ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cuối Khai Nguyên tôi chia tay bạn,
Mấy năm ròng đứt hẳn thư từ.
Gặp nhau sông núi bây giờ,
Ngựa chiến vẫn bận chưa hề nghỉ yên.
Ngoài Kiếm Môn chức quan lạnh lắm,
Từ Quan Trung ngựa trạm thưa sao!
Cối Kê chủ bạ hãy chèo,
Hay Ngô Môn vậy, nghĩ sao hợp tình.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuối Khai nguyên chia tay hai ngả
Nhiều năm liền thư chẳng một phong
May còn gặp giữa núi sông
Chiến tranh chạy loạn nên không yên nhà
Quan lạnh lẽo đổi ra Kiếm ngoại
Đường về kinh ngựa trạm lưa thưa
Thuyền về Ngô Cối nhẹ đưa
Ý quan chu bạ bây giờ ra sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời