12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2012 11:29

放船(送客蒼溪縣)

送客蒼溪縣,
山寒雨不開。
直愁騎馬滑,
故作泛舟回。
青惜峰巒過,
黃知橘柚來。
江流大自在,
坐穩興悠哉。

 

Phóng thuyền (Tống khách Thương Khê huyện)

Tống khách Thương Khê huyện,
Sơn hàn vũ bất khai.
Trực sầu kỵ mã hoạt,
Cố tác phiếm chu hồi.
Thanh tích phong loan quá,
Hoàng tri quất dữu lai.
Giang lưu đại tự tại,
Toạ ổn hứng du tai.

 

Dịch nghĩa

Tiễn khách đi huyện Thương Khê,
Núi lạnh nhưng không mưa.
Đi ngựa sợ đường trơn trượt,
Nên dùng thuyền đi.
Tiếc màu xanh của núi non đã lướt qua,
Thấy màu vàng, biết đã tới vùng trồng cam quít.
Đi thuyền thật thong dong,
Ngồi yên ổn nên hứng thơ man mác.


Bài này làm năm 763 khi thiếu doãn Thành Đô là Từ Tri Đạo nổi lên làm loạn, Đỗ Phủ một mình bỏ nhà cỏ lánh nạn qua Tử Châu, rồi Lãng Trung. Nhân tiễn khách đi huyện Thương Khê gần đó, ông theo thuyền và viết bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đưa khách huyện Thương Khê,
Núi lạnh, mưa mờ mịt.
Cưỡi ngựa sợ khi trơn,
Về thuyền cho đỡ mệt.
Xanh qua tiếc núi rừng,
Vàng tới kìa cam quýt.
Hớn hở được yên thân,
Tự do sông chảy xiết.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dich, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phóng thuyền

...................

Phóng thuyền hình như không phải nghĩa : BUÔNG THUYỀN


放船  :

开船,行船。

南朝 宋 刘义庆 《世说新语·尤悔》 :  “小人引船,或迟或速,或停或待,又放船纵横,撞人触岸。”

唐 杜甫 《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨》诗 :  “落日放船好,轻风生浪迟。”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiễn đưa khách, huyện Thương Khê,
Núi non tuy lạnh, chẳng hề có mưa.
Ngựa đi dễ trượt, phải ngừa,
Nên dùng thuyền nhỏ để đưa khách về.
Xanh, qua vùng núi, tiếc ghê,
Vàng, là vườn quýt, sắp về tới nơi.
Đi trên sông, thật thảnh thơi,
Biết bao hứng thú ngồi nơi lòng thuyền...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Huyện Thương Khê tiễn khách,
Núi lạnh, mưa không rơi.
Cưỡi ngựa sợ trơn trượt,
Bèn lấy thuyền đi xuôi.
Xanh, tiếc núi non vượt,
Vàng, biết cam quít tươi.
Trên sông lòng thanh thả,
Hứng lên trong thuyền ngồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Huyện Thương Khê cùng theo tiễn khách
Núi lạnh nên chưa chắc không mưa
Đưòng trơn đi ngựa không ưa
Nên đi thuyền nhỏ cho vừa ý ai
Tiếc màu xanh núi dài vừa khuất
Thấy màu vàng cam quất tới rồi
Đi thuyền lòng thật thảnh thơi
Ngồi yên cảm thấy bời bời ý thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời