Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2013 21:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/01/2013 21:42

發白馬潭

水生春纜沒,
日出野船開。
宿鳥行猶去,
叢花笑不來。
人人傷白首,
處處接金杯。
莫道新知要,
南征且未回。

 

Phát Bạch Mã đàm

Thuỷ sinh xuân lãm một,
Nhật xuất dã thuyền khai.
Túc điểu hành do khứ,
Tùng hoa tiếu bất lai.
Nhân nhân thương bạch thủ,
Xứ xứ tiếp kim bôi.
Mạc đạo tân tri yếu,
Nam chinh thả vị hồi.

 

Dịch nghĩa

Nước dâng dây neo to chìm nghỉm,
Khi trời mọc, thuyền quê mới hiện ra.
Chim đậu nay đã bỏ đi,
Khóm hoa cười mà chẳng tới.
Người người tủi đầu bạc,
Chốn chốn nâng chén vàng.
Chớ nói rằng ham biết cái mới,
Xuống vùng nam mà chưa về nhà được đây.


(Năm 769)

Tiêu đề có bản chép là Đăng Bạch Mã đàm 登白馬潭.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nước xuân ngập dây buộc
Mặt trời lên thuyền đi
Chim náu cũng đành bỏ
Hoa cười chẳng lại đây
Mọi người thương đầu bạc
Nơi nơi uống chén say
Chớ nói điều mới lạ
Lính Nam chửa về đây


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trong nước xuân dây neo chìm lỉm
Mặt trời lên thuyền kiếm đường về
Con chim nghỉ lại bay đi
Hoa trôi theo nước ngược dòng thuyền trôi
Người người thương kẻ kia đầu bạc
Nơi nơi quen bác uống rượu luôn
Đừng rằng hiểu biết mới hơn
Về Nam đi mãi những quên đường về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước dâng dây neo chìm,
Thuyền hiện khi trời mọc.
Chim đậu nay khuất rồi,
Khóm hoa cười chẳng bước.
Người người đầu bạc thương,
Nơi nơi chén vàng chuốc.
Chớ nói cái mới ham,
Xuôi nam, về chưa được.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước dâng làm dây neo chìm khuất
Thuyền lại đi khi xuất mặt trời
Chim đêm đã toả bay rồi
Hoa cười mà chẳng tới nơi xem gần
Người người thương cho làn tóc bạc
Chốn chốn nâng thù tiếp chén vàng
Chớ rằng xứ lạ tìm ham
Bao năm vất vả đi nam chưa về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời