Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 05:23

發潭州

夜醉長沙酒,
曉行湘水春。
岸花飛送客,
檣燕語留人。
賈傅才未有,
褚公書絕倫。
名高前後事,
回首一傷神。

 

Phát Đàm Châu

Dạ tuý Trường Sa tửu,
Hiểu hành Tương thuỷ xuân.
Ngạn hoa phi tống khách,
Tường yến ngữ lưu nhân.
Giả Phó tài vị hữu,
Trử Công thư tuyệt luân.
Danh cao tiền hậu sự,
Hồi thủ nhất thương thần.

 

Dịch nghĩa

Đêm uống say ở Trường Sa,
Sáng đi trên sông Tương trong tiết xuân.
Hoa bên bờ bay theo tiễn khách,
Chim én hót trên cột buồm như muốn giữ khách ở lại.
Tài ta chưa bằng Giả Phó,
Trử Công viết chữ không ai bằng.
Hai người trước sau đều có danh tiếng,
Nhìn lại mà tự thương cho mình chẳng bằng ai.


Nguyên chú: "Thì tự Đàm chi Hành" 時自潭之衡 (Lúc đó từ Đàm Châu đi Hành Châu).

Bài này làm năm 769 khi Đỗ Phủ và gia quyến ngụ trên một chiếc thuyền, dự định xuất phát từ Đàm Châu về quê ở Lạc Dương. Đàm Châu nay là tên một xã thuộc huyện Trường Sa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trường Sa đêm thử sức men!
Tiêu Tương sớm thả con thuyền sông xuân!
Én buồm mời khách ân cần!
Hoa bờ phất phới đưa chân mọi người!
Chử Công chữ tốt tuyệt vời
Văn chương Giả Nghị mình tài thấm đâu!
Đỉnh cao kẻ trước người sau
Ngoảnh đầu nhìn lại, cúi đầu bâng khuâng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trường Sa, đêm ngất ngưởng,
Sáng dạo xuân sông Tương.
Hoa bến bay đưa khách,
Yến bườm còn vấn vương.
Không tài như Giả Phó,
Ông Thự chữ phi thường.
Sau trước đều tên tuổi,
Nghĩ mình lại xót thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đêm, say rượu ở Trường Sa,
Sông Tương xuân thắm, sáng ra xuôi dòng.
Hoa bay tiễn khách, đau lòng,
Cột buồm, én hót để mong giữ người.
Văn, tài Giả Phó ở đời,
Thự công viết đẹp tuyệt vời, ai hơn.
Trước sau đều để danh thơm,
Thân mình nghĩ lại, giận hờn xót xa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trường Sa đêm say khướt,
Sông Tương sáng thuyền trôi.
Hoa bờ bay tống khách,
Yến cột kêu giữ người.
Giả Phó tài đâu kịp,
Trử công viết tuyệt vời.
Danh thơm người sau, trước,
Nghĩ lại lòng ngậm ngùi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm Trường Sa rượu ngon cứ uống
Sáng xuân thuyền lướt sóng sông Tương
Hoa bay tiễn khách bên đường
Cột buồm én hót như dường giữ ai
Tài của ta chưa tày Giả Phó
Chữ viết đâu dám đọ Trử công
Trước sau danh tiếng tương đồng
Quay đầu tự ngắm lòng không khỏi buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời