Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 04:36

入宅其二

亂後居難定,
春歸客未還。
水生魚複浦,
雲暖麝香山。
半頂梳頭白,
過眉拄杖斑。
相看多使者,
一一問函關。

 

Nhập trạch kỳ 2

Loạn hậu cư nan định,
Xuân quy khách vị hoàn.
Thuỷ sinh Ngư Phức phố,
Vân noãn Xạ Hương sơn.
Bán đỉnh sơ đầu bạch,
Quá my trụ trượng ban.
Tương khan đa sứ giả,
Nhất nhất vấn Hàm Quan.

 

Dịch nghĩa

Sau loạn lạc khó mà quyết định sinh sống nơi nào,
Xuân về mà ta vẫn chưa về nhà được.
Nước dâng cao ở bến Ngư Phức,
Mây ấm áp ở núi Xạ Hương.
Chải tóc bạc lên tới nửa đỉnh đầu,
Chống gậy vằn cao quá lông mày.
Trên đường gặp nhiều sứ giả,
Họ đều hỏi thăm nhau về chiến sự ở Hàm Quan.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sống sau loạn khó mà an định
Xuân về rồi khách tính chưa về
Bến Ngư Phức nước tràn trề
Làn mây ấm áp trôi về Xạ Hương
Chải chuốt mái tóc sương nửa chỏm
Chống gậy vằn cao chấm chân mày
Gặp nhiều sứ giả qua đây
Họ đều nói tới giặc đầy Hàm Quan

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Loạn yên, biết ở nơi nào,
Xuân về mà khách vẫn sao chưa về.
Nước dâng Ngư Phúc tràn trề,
Những vầng mây ấm trở về Xạ Hương.
Đỉnh đầu, chải tóc nhuốm sương,
Gậy vằn, tay chống cao thường quá mi.
Gặp người trên bước đường đi,
Thấy ta đều hỏi thăm về Hàm Quan...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Loạn khó ở một chỗ,
Già tới, ta chưa về,
Bãi Ngư Phúc, nước ngập,
Núi Xạ Hương, mây kề.
Chải tóc bạc nửa chỏm,
Chống gậy dài ngang mi.
Khách đường gặp bao kẻ,
Hàm Quan cứ hỏi nghe.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời