Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:27

人日其二

此日此時人共得,
一談一笑俗相看。
尊前柏葉休隨酒,
勝裏金花巧耐寒。
佩劍沖星聊暫拔,
匣琴流水自須彈。
早春重引江湖興,
直道無憂行路難。

 

Nhân nhật kỳ 2

Thử nhật thử thì nhân cộng đắc,
Nhất đàm nhất tiếu tục tương khan.
Tôn tiền bách diệp hưu tuỳ tửu,
Thắng lý kim hoa sảo nại hàn.
Bội kiếm xung tinh liêu tạm bát,
Hạp cầm lưu thuỷ tự tu đàn.
Tảo xuân trùng dẫn giang hồ hứng,
Trực đạo vô ưu hành lộ nan.

 

Dịch nghĩa

Ngày này lúc này người cùng có được,
Một cười một nói tục lệ đã thấy đó.
Lá bách trước ly, tôi không uống rượu,
Trong lúc hứng với hoa vàng có ngại gì trời lạnh.
Đeo kiếm đang đeo nay lấy ra tạm chém cho toé sao,
Hộp đựng đàn hãy mang ra gảy khúc "nước xuôi".
Xuân sớm đưa đến hứng muốn đi đây đi đó,
Đường thẳng băng chẳng lo gì tới lối đi khó khăn.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lúc này, ngày này mọi người có,
Vừa nói vừa cười đã thấy rõ.
Lá bách trước ly, rượu ngưng theo,
Hoa vàng khi hứng, lạnh chẳng sợ.
Đàn túi, nước chảy hãy tự chơi,
Gươm đeo, toé sao nay nên múa.
Xuân sớm bỗng nổi hứng giang hồ,
Đường thẳng lo gì lối đi khó.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày này lúc này người cùng được
Nói cười theo phong tục ngước coi
Trước ly “Lá bách” không đòi
Thích hoa vàng có ngại trời lạnh đâu
Kiếm đang đeo chém sao tạm lấy
Đàn trong bao tự gảy “Nước xuôi”
Sông hồ xuân sớm rong chơi
Đường đi bằng phẳng chẳng lời khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời