月夜憶舍弟

戍鼓斷人行,
秋邊一雁聲。
露從今夜白,
月是故鄉明。
有弟皆分散,
無家問死生。
寄書長不達,
況乃未休兵。

 

Nguyệt dạ ức xá đệ

Thú cổ đoạn nhân hành,
Thu biên nhất nhạn thanh.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Hữu đệ giai phân tán,
Vô gia vấn tử sinh.
Ký thư trường bất đạt,
Huống nãi vị hưu binh.

 

Dịch nghĩa

Tiếng trống nơi đồn thú vang lên, không còn ai dám qua lại,
Một tiếng nhạn kêu ở chốn biên thuỳ mùa thu.
Từ đêm nay trở đi, sương móc rơi trắng xoá,
Trăng vẫn sáng tại quê nhà.
Có các em trai, nhưng đều ly tán,
Không còn nhà để mà hỏi thăm chúng còn sống hay đã chết.
Gửi thư về, nhưng thư thường không tới nơi,
Huống chi chiến tranh vẫn còn chưa thôi.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

dịch hay

Trống trận dồn mau cản bước người
Vào thu biên ải nhạn than trời

:x 2 câu này dịch hay quá, đọc đi đọc lại mãi

Trúc biên hồ
Doanh doanh lục
Đa hỷ lạc
Báo bình an
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trống đồn khách phải dừng chân
Ngoài biên thu tới tiếng gần nhạn bay
Sương sa trắng xoá đêm nay
Trăng kia vằng vặc soi ngay quê nhà
Có em ly tán cách xa
Không nhà sống thác biết là hỏi đâu
Gửi thư chẳng đến đã lâu
Huống chi binh lửa lúc nào mới yên


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trống quân, ngăn bước người đi,
Trời thu biên giới, buồn gì nhạn kêu!
Đêm nay, sương trắng xuống nhiều,
Trăng vàng toả sáng, tiêu điều chốn quê.
Các em tản mát chưa về,
Không nhà, sống chết có hề biết đâu.
Gửi thư, không tới từ lâu,
Huống chi binh lửa vẫn hầu chưa yên...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trống gác cản người lại,
Một tiếng nhạn biên ải.
Sương trắng đêm nay rơi,
Quê cũ trăng sáng trải.
Có em đều chia ly,
Sống chết không nơi hỏi.
Gửi thư chẳng tới đâu,
Huống chi giặc vẫn nổi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng trống trận cắt ngang đường di chuyển
Biên ải thu chỉ còn tiếng nhạn kêu
Từ đêm nay sương móc trắng rơi nhiều
Ánh trăng sáng giống trăng quê nhà quá
Nhiều em trai mỗi người phiêu mỗi ngả
Biết hỏi ai còn sống hay mất rồi
Thư gửi lâu nhưng chẳng thấy tăm hơi
Huống chi chiến cuộc còn chưa chấm dứt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng vang đồn thú trống lừng trời,
Một tiếng nhạn kêu chốn ải khơi.
Từ ấy đêm nay sương trắng xoá,
Tại nơi quê cũ sáng trăng ngời.
Các em trai gái đều ly tán,
Sống chết còn không chẳng biết nơi.
Thư gửi về thường nhưng chẳng tới,
Chiến tranh huống nổi còn chưa thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trống trận cắt đường đi
Ải thu tiếng nhạn bi
Đêm nay rơi móc trắng
Trăng sáng nhớ quê nhà
Phiêu dạt em nhiều nơi
Biết còn ai mất ai
Thư lâu không đáp lại
Chiến cuộc vẫn còn dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đường im hồi trống dội
Nhạn khóc ải thu sầu
Đêm khách nhoà hơi móc
Trăng quê sáng dạ cầu
Em anh rời chốn cũ
Còn mất hỏi nơi đâu
Thư gởi hoài không tới
Lại binh lửa ngập đầu.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]