嚴中丞枉駕見過

元戎小隊出郊坰,
問柳尋花到野亭。
川合東西瞻使節,
地分南北任流萍。
扁舟不獨如張翰,
白帽還應似管寧。
寂寞江天雲霧裏,
何人道有少微星。

 

Nghiêm trung thừa uổng giá kiến quá

Nguyên nhung tiểu đội xuất giao quynh,
Vấn liễu tầm hoa đáo dã đình.
Xuyên hợp đông tây chiêm sứ tiết,
Địa phân nam bắc nhậm lưu bình.
Biển chu bất độc như Trương Hãn,
Bạch mạo hoàn ưng tự Quản Ninh.
Tịch mịch giang thiên vân vụ lý,
Hà nhân đạo hữu Thiếu Vi tinh.

 

Dịch nghĩa

Đoàn tuỳ tùng của quan đi ra khỏi tỉnh lị,
Hỏi liễu, tìm hoa mới tới cái nóc nhà nơi quê.
Sông hợp từ đông vào tây, dưới quyền cai quản,
Đất chia nam bắc mặc cho bèo trôi.
Thuyền nhỏ không đơn bóng như Trương Hãn,
Mũ trắng giống y Quản Ninh.
Im lìm trong cảnh trời sông, mây khói,
Ai là người nói có sao Thiếu Vi?


(Năm 762)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tìm hoa hỏi liễu tới nhà tranh
Đội nhỏ Nguyên Nhung cất khỏi thành
Đất họp đông tây xem rộng lớn
Bèo trôi nam bắc mặc lênh đênh
Thuyền con chẳng những như Trương Hãn
Mũ lụa xem còn giống Quản Ninh
Vắng vẻ trời sông mây khói toả
Ai rằng trong có bóng Văn tinh?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cận vệ quan hầu ra khỏi dinh
Thăm hoa, hỏi liễu tới nhà tranh.
Sông hợp đông tây, từng chăm sóc,
Đất chia nam bắc, mặc lênh đênh.
Thuyền con chẳng phải như Trương Hãn,
Mũ trắng xem ra hệt Quản Ninh.
Sao thiếu vi ai người nói có,
Trời, sông, mây khói chốn lặng thinh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời