嚴中丞枉駕見過

元戎小隊出郊坰,
問柳尋花到野亭。
川合東西瞻使節,
地分南北任流萍。
扁舟不獨如張翰,
白帽還應似管寧。
寂寞江天雲霧裏,
何人道有少微星。

 

Nghiêm trung thừa uổng giá kiến quá

Nguyên nhung tiểu đội xuất giao quynh,
Vấn liễu tầm hoa đáo dã đình.
Xuyên hợp đông tây chiêm sứ tiết,
Địa phân nam bắc nhậm lưu bình.
Biển chu bất độc như Trương Hãn,
Bạch mạo hoàn ưng tự Quản Ninh.
Tịch mịch giang thiên vân vụ lý,
Hà nhân đạo hữu Thiếu Vi tinh.

 

Dịch nghĩa

Đoàn tuỳ tùng của quan đi ra khỏi tỉnh lị,
Hỏi liễu, tìm hoa mới tới cái nóc nhà nơi quê.
Sông hợp từ đông vào tây, dưới quyền cai quản,
Đất chia nam bắc mặc cho bèo trôi.
Thuyền nhỏ không đơn bóng như Trương Hãn,
Mũ trắng giống y Quản Ninh.
Im lìm trong cảnh trời sông, mây khói,
Ai là người nói có sao Thiếu Vi?


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tìm hoa hỏi liễu tới nhà tranh
Đội nhỏ Nguyên Nhung cất khỏi thành
Đất họp đông tây xem rộng lớn
Bèo trôi nam bắc mặc lênh đênh
Thuyền con chẳng những như Trương Hãn
Mũ lụa xem còn giống Quản Ninh
Vắng vẻ trời sông mây khói toả
Ai rằng trong có bóng Văn tinh?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cận vệ quan hầu ra khỏi dinh
Thăm hoa, hỏi liễu tới nhà tranh.
Sông hợp đông tây, từng chăm sóc,
Đất chia nam bắc, mặc lênh đênh.
Thuyền con chẳng phải như Trương Hãn,
Mũ trắng xem ra hệt Quản Ninh.
Sao thiếu vi ai người nói có,
Trời, sông, mây khói chốn lặng thinh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bàn về chữ 白

Trong bài, đầu câu thứ sáu có chữ bạch 白 (màu trắng). Sách Toàn Đường thi ghi chú: chữ này có bản chép là chữ tạo皂 (màu đen).
Xem ra, chữ bạch 白 (màu trắng) do chính tác giả Đỗ Phủ viết, vì tôn trọng tác quyền nên không thể sửa đổi; nhưng trái với màu mũ của Quản Ninh theo điển tích là mũ màu đen.
Có bản đã tự ý chép ra chữ tạo 皂 (màu đen) là để phù hợp với màu mũ của Quản Ninh, nhưng việc này khó chấp nhận.
Xin nêu ra những khó khăn cho độc giả và dịch giả trong việc lựa lựa chọn chữ nào là đúng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Một đoàn quân mã bước ra thành,
Hỏi liễu tìm hoa đến thảo đình.
Ngài nắm Đông Tây cai quản hết,
Tôi theo Nam Bắc phận lênh đênh.
Đâu chỉ Trương Hàn thuyền một lá,
Mũ đen đội giống Quản Ninh thay!
Tịch nịch trời, sông, mây, gió ấy,
Phận hèn ai nhắc đến thân này!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đoàn ngựa xe ra ngoài tỉnh lị
Hỏi liễu hoa quá bộ nhà quê
Đông tây hợp ông chỉ huy
Đất chia nam bắc tôi như cánh bèo
Khác Trương Hàn thuyền neo một chỗ
Như Quản Ninh đội mũ lụa suông
Im lìm mây khói trời sông
Ai người được Thiếu vi tinh phù trì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời