Nhà cỏ ít hoa, nay muốn trồng,
Chẳng cần mận tía với mai vàng.
Trong đường Thạch Duẩn ngại đi tới
Giữa xóm Quả Viên phải bước sang.

tửu tận tình do tại