詣徐卿覓果栽

草堂少花今欲栽,
不問綠李與黃梅。
石筍街中卻歸去,
果園坊裏為求來。

 

Nghệ Từ khanh mịch quả tài

Thảo đường thiểu hoa, kim dục tài,
Bất vấn lục lý dữ hoàng mai.
Thạch Duẩn nhai trung khước quy khứ,
Quả Viên phường lý vị cầu lai.

 

Dịch nghĩa

Nhà cỏ có ít hoa, nay muốn trồng,
Không kén chọn gì mận tía với mai vàng.
Trong phố Thạch Duẩn ngại đi về đó,
Trong phường Quả Viên đây sang mà nhờ vậy.


(Năm 760)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà cỏ ít hoa, nay muốn trồng,
Chẳng cần mận tía với mai vàng.
Trong đường Thạch Duẩn ngại đi tới
Giữa xóm Quả Viên phải bước sang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhà cỏ thiếu hoa nay muốn trồng
Mận biếc mai vàng đều nhờ ông
Đường Thạch Duẩn này tôi vẫn bước
Đến xóm Vườn Cây chẳng tiếc công


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ít hoa nay trồng thêm nhà cỏ
Mận biếc mai vàng có sẵn rồi
Về đường Thạch Duẩn thử coi
Quả Viên phường mới là nơi mong cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời