玉臺觀其二

浩劫因王造,
平臺訪古遊,
綵雲蕭史駐,
文字魯恭留,
宮闕通群帝,
乾坤到十洲,
人傳有笙鶴,
時過北山頭。

 

Ngọc Đài quán kỳ 2

Hạo sát nhân vương tạo,
Bình đài phỏng cổ du.
Thái vân Tiêu Sử trú,
Văn tự Lỗ Cung lưu.
Cung khuyết thông quần đế,
Càn khôn đáo thập châu.
Nhân truyền hữu sanh hạc,
Thì quá Bắc sơn đầu.

 

Dịch nghĩa

Toà miếu lớn do Đằng vương dựng
Đến Bình Đài chơi viếng cảnh xưa
Mấy năm sắc là nơi Tiêu Sử ở
Nét chữ bài văn là của Lỗ Cung Vương để lại
Cung điện thông suốt đến các thiên đế
Đất trời bao trùm cả mười châu
Người ta đồn có vị tiên cỡi hạc thổi sáo
Thường bay qua đầu núi Bắc


(Năm 764)

Có nơi chép tác giả bài này là Cao Thích.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Miếu lớn Đằng vương xây
Viếng cảnh xưa Bình đài
Bài văn Lỗ lưu lại
Tiêu Sử ngụ trong mây.
Cung cao thông thiên đế
Mười châu đất bao vây
Tiên cỡi hạc, người kể
Đầu núi bắc thường bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Coi đài người đã dựng,
Bình Đài lấy làm khuôn.
Mây, giống chàng Tiêu ở,
Chữ, tưởng vua Lỗ còn.
Cung khuyết trời cao vút,
Bề rộng khắp càn khôn.
Người đồn hạc vẫn réo,
Phảng phất nơi đầu non.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quán đạo rộng do vương xây dựng
Đến bình đài thăm thắng cảnh xưa
Trong mây Tiêu Sử lững lờ
Lỗ Cung văn chữ chưa mờ nét son
Các hoàng đế xe loan thường viếng
Uy danh đài vang đến mười châu
Nghe đồn tiên hiện non đầu
Thổi sênh cưỡi hạc lâu lâu lại về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đằng vương xây miếu lớn
Chơi cảnh cũ Bình Đài
Tiêu Sử vầng mây thắm
Lỗ Cung nét chữ bài
Toà cao thông Thượng giới
Đất rộng tiếp Thiên Thai
Đồn có tiên sanh hạc
Đầu non Bắc vãng lai


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời