Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 10:21

玉臺觀其一

中天積翠玉臺遙,
上帝高居絳節朝。
遂有馮夷來擊鼓,
始知嬴女善吹簫。
江光隱見黿鼉窟,
石勢參差烏鵲橋。
更肯紅顏生羽翼,
便應黃發老漁樵。

 

Ngọc Đài quán kỳ 1

Trung thiên tích thuý Ngọc Đài dao,
Thượng đế cao cư giáng tiết triều.
Toại hữu Phùng Di lai kích cổ,
Thuỷ tri Doanh Nữ thiện xuy tiêu.
Giang quang ẩn kiến ngoan đà quật,
Thạch thế sâm si ô thước kiều.
Cánh khẳng hồng nhan sinh vũ dực,
Tiện ưng hoàng phát lão ngư tiều.

 

Dịch nghĩa

Giữa trời tích luỹ mầu xanh biếc có Ngọc Đài xa xa,
Trời trên cao cho cờ tiết kêu gọi các quần thần tới chầu.
Bèn có Bằng Di tới đánh trống,
Mới hay Doanh Nữ thổi sáo tài.
Ánh sáng nơi sông thấy thoang thoáng hang của loài giải,
Thế của bờ đá chông chênh là cái cầu ô thước.
Nếu mà má phấn có thêm đôi cánh,
Thì cũng xin ở ẩn như người đánh cá kiếm củi tới già.


(Năm 764)

Nguyên chú: “Đằng Vương tạo” 滕王造 (Đằng Vương cho xây).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Xanh đọng từng không quán Ngọc Đài
Cờ tiên đỏ ối tới chầu trời
Thổi kèn, Doanh Nữ xem chừng khá
Đánh trống, Phùng Di vốn có tài
Hag giải mập mờ sông lấp loáng
Cầu ô vắt vẻo đá chơi vơi
Má hồng có phép sinh đôi cánh
Tóc trắng xin tu trọn một đời


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Từng không xanh biếc, Ngọc Đài xa,
Vua trời gọi họp đỏ rực cờ.
Bèn thấy Phùng Di tay khua trống,
Lại còn Doanh Nữ miệng thổi tiêu.
Sông sáng lờ mờ kìa hốc giải,
Đá treo vắt vẻo nọ cầu ô.
Má phấn nếu mà thêm đôi cánh,
Đầu bạc tiều ngư sống tới già

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quán Ngọc Đài trời xa xanh biếc
Thượng đế ban cờ tiết chầu trời
Phụng Di đánh trống tuyệt vời
Mới hay Doanh Nữ biệt tài thổi tiêu
Sông nắng chiều ba ba ẩn núp
Đá với cầu Ô thước so le
Hồng nhan thêm cánh ví như
Cũng xin làm lão tiều ngư tóc vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời