Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 08:38

刈稻了詠懷

稻獲空雲水,
川平對石門。
寒風疏落木,
旭日散雞豚。
野哭初聞戰,
樵歌稍出村。
無家問消息,
作客信乾坤。

 

Ngải đạo liễu vịnh hoài

Đạo hoạch không vân thuỷ,
Xuyên bình đối thạch môn.
Hàn phong sơ lạc mộc,
Húc nhật tán kê đồn.
Dã khốc sơ văn chiến,
Tiều ca sảo xuất thôn.
Vô gia vấn tiêu tức,
Tác khách tín càn khôn.

 

Dịch nghĩa

Gặt lúa trong khoảng mây nước,
Dòng sông lững lờ ngay trước cửa bằng đá.
Gió lạnh làm lá rụng lơ thơ,
Mặt trời chói lọi khiến heo với gà tản mát nơi nào.
Ngoài đồng vừa nghe tin có giặc đã khóc nức,
Mới ra khỏi thôn, nghe tiếng ca của người kiếm củi.
Không có nhà để mà hỏi thăm tin tức,
Làm thân khách, chỉ còn cách tin ở đất trời thôi.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gặt lúa giữa chốn nước mây,
Dòng sông phẳng lặng ở ngay trước nhà.
Gió lạnh lá rụng sa đà,
Mặt trời nóng bức, heo, gà tứ tung.
Vừa nghe giặc, ruộng khóc ròng,
Mới rời thôn, vẳng trên không ca tiều,
Không nhà tìm hỏi trước sau,
Đã mang kiếp khách tin vào càn khôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gặt lúa xong còn trơ mây nước,
Sông lặng yên cửa đá đứng trơ.
Mặt trời chiều, lợn gà tản mác,
Gió lặng về, cây cỏ lưa thưa.
Nghe đến giặc, ngoài đồng kêu khóc,
Tiếng tiều ca vắng bặt trong thôn.
Không nhà để hỏi bà con,
Cả trời đất ai còn không lữ khách?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gặt lúa xong nhìn mây nước trống
Trước cửa hang sông phẳng lặng trôi
Gió làm lá rụng tơi bời
Nắng lên chói lọi tán lơi lợn gà
Ngoài đồng nghe khóc la giặc đến
Tiếng tiều ca đã biến khỏi thôn
Còn ai để hỏi tin dồn
Làm thân lữ khách càn khôn mọi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời