Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 19:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 12:15

五盤

五盤雖雲險,
山色佳有餘。
仰凌棧道細,
俯映江木疏。
地僻無網罟,
水清反多魚。
好鳥不妄飛,
野人半巢居。
喜見淳朴俗,
坦然心神舒。
東郊尚格鬥,
巨猾何時除。
故鄉有弟妹,
流落隨丘墟。
成都萬事好,
豈若歸吾廬。

 

Ngũ Bàn

Ngũ Bàn tuy vân hiểm,
Sơn sắc giai hữu dư.
Ngưỡng lăng sạn đạo tế,
Phủ ánh giang mộc sơ.
Địa tích vô võng cổ,
Thuỷ thanh phản đa ngư.
Hảo điểu bất vọng phi,
Dã nhân bán sào cư.
Hỉ kiến thuần phác tục,
Thản nhiên tâm thần thư.
Đông giao thượng cách đấu,
Cự hoạt hà thì trừ.
Cố hương hữu đệ muội,
Lưu lạc tuỳ khâu khư.
Thành Đô vạn sự hảo,
Khởi nhược quy ngô lư.

 

Dịch nghĩa

Tuy nói Ngũ Bàn là chỗ hiểm trở,
Nhưng sắc núi đẹp có thừa.
Nhìn cao vút thấy đường treo nhỏ,
Cúi xuống thấy cây sông lưa thưa.
Đất vắng nên không có chài lưới,
Nước trong thấy lắm cá bơi.
Chim đẹp không quên bay,
Người bản xứ ở nhà sàn.
Mừng thấy phong tục lành,
Bỗng thấy lòng thư thái.
Miền đông còn đánh lộn,
Lũ gian lớn chừng nào trừ được.
Làng cũ còn em trai em gái,
Lang thang nơi hang gò.
Thành Đô mọi sự tốt,
Sao bằng trở về nhà cũ của ta!


(Năm 759)

Lời tự: "Thất Bàn lĩnh tại Quảng Nguyên bắc, nhất danh Ngũ Bàn sạn đạo, bàn khúc hữu ngũ trùng" 七盤嶺在廣元縣北一名五盤棧道盤曲有五重 (Thất Bàn tại bắc huyện Quảng Nguyên, còn có tên đường treo Ngũ Bàn, đường có năm đợt).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ngũ Bàn tuy hiểm trở
Cảnh núi đẹp không ngờ
Nhìn lên cầu núi nhỏ
Trông xuống rặng cây thưa
Hẻo lánh không chài lưới
Sông trong cá lượn lờ
Dân Mường làm tổ ở
Chim đẹp đậu lơ thơ
Phong tục coi thuần phác
Lòng mừng nghĩ tạm thư
Cõi Đông còn trận mạc
Giặc hết biết bao giờ
Quê cũ, em trai, gái
Long đong kiếp sống thừa
Thành Đô vạn vui thú
Vẫn kém túp nhà xưa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngũ bàn tuy nói hiểm,
Sắc núi thật tốt tươi.
Nhìn lên sạn đạo nhỏ,
Cúi xuông cây sông lơi.
Đất hẹp chẳng chài lưới,
Nước trong lắm cá bơi.
Chim khôn chẳng quên lượn,
Người Mán ở nhà chòi.
Vui thấy phong tục tốt,
Trong lòng thấy thảnh thơi.
Miền đông còn đánh lộn,
Chừng nào sạch lũ tồi.
Các em nơi làng cũ,
Lưu lạc khắp gò đồi.
Thành Đô nhiều cái đẹp,
Sao bằng về nhà tôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuy Ngũ Bàn nghe đồn hiểm trở
Nhưng cảnh quang thì quả dư thừa
Ngửng nhìn sạn đạo chơ vơ
Cúi trông cây cỏ lưa thưa bên ngòi
Đất hoang vắng không chài lưới ngụ
Nước trong veo thấy lũ cá bơi
Chim khôn bay lượn lưng trời
Người dân bản địa chơi vơi nhà sàn
Vui thấy phong tục toàn thuần phác
Tâm thần an, thể xác bình yên
Miền đông chinh chiến liên miên
Bao giờ giặc mạnh dẹp yên được nào?
Quê cũ em còn bao trai gái
Lưu lạc nay từng trải mọi nơi
Thành Đô vạn sự tốt tươi
Lẽ nào ta lại phản hồi nhà xưa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời