15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 02:05

南征

春岸桃花水,
雲帆楓樹林。
偷生長避地,
适遠更沾襟。
老病南征日,
君恩北望心。
百年歌自苦,
未見有知音。

 

Nam chinh

Xuân ngạn đào hoa thuỷ,
Vân phàm phong thụ lâm.
Thâu sinh trường tỵ địa,
Thích viễn cánh triêm khâm.
Lão bệnh nam chinh nhật,
Quân ân bắc vọng tâm.
Bách niên ca tự khổ,
Vị kiến hữu tri âm.

 

Dịch nghĩa

Sông xuân, hoa đào trôi theo dòng,
Buồm chạm mây đi vào rừng phong.
Đời bạc bẽo lánh nạn đã lâu,
Vì thích đi xa mà khóc nhiều.
Nay đã già lại bệnh đi về miền nam,
Nhưng lòng lúc nào cũng vọng về bắc nhớ ơn vua.
Tự làm khổ cả trăm năm vì thơ,
Mà vẫn chưa thấy có người hiểu mình.


Bài này làm năm 769. Vì ngụ cư ở Quỳ châu bệnh lâu, ông đưa gia quyến xuống thuyền theo dòng Trường Giang xuôi đông tới Nhạc Dương. Nay từ Nhạc Dương theo sông Tương xuôi nam tới Đàm châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vân Đài

Bờ xuân dòng nước hoa đào
Buồm mây hun hút một màu rừng phong
Sống thừa lánh nạn chạy cùng
Lệ đằm vì nỗi bềnh bồng chiếc thân
Bệnh, già cất gánh về nam
Ân vua hướng bắc lòng đăm đăm hoài
Mình ca, mình khổ một đời
Bơ vơ nào thấy ai người tri âm?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đào rực dòng xuân chảy,
Bườm mây khuất rặng phong.
Xa đi lệ ướt áo,
Đất khách mãi long đong.
Ngày đến nam già bệnh,
Bắc ơn vua khắc lòng.
Trăm năm là thảm khúc,
Tri kỷ, mỏi mòn trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sông xuân cuốn cánh hoa đào,
Cánh buồm, mây chạm, đi vào rừng phong.
Sống nơi tỵ nạn mãi chăng,
Đi xa lệ đã ướt đằm áo đây.
Xuôi nam, già, bệnh, lúc này,
Ơn vua, hướng bắc, lòng nay hướng về.
Trăm năm thơ phú khổ ghê,
Chưa từng thấy có người nghe hiểu mình...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông xuân cuốn hoa đào,
Buồm mây, rừng phong cao.
Đời tàn nơi tránh nạn,
Đi xa lệ đầm bâu.
Xuôi nam, lúc ngoạ bệnh,
Hướng bắc, ơn vua sâu.
Trăm năm vốn đau khổ,
Tri âm nào ai đâu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa đào theo sông xuân xuôi chảy
Cánh buồm mây căng gió rừng phong
Đã lâu đất khách long đong
Đi xa mà lệ ròng ròng ướt khăn
Nay đã già đi nam lại bệnh
Ơn vua luôn canh cánh trong lòng
Làm thơ khổ cả trăm năm
Vẫn chưa thấy đưọc tri âm trong đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời