Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 18:59

南楚

南楚青春異,
暄寒早早分。
無名江上草,
隨意嶺頭雲。
正月蜂相見,
非時鳥共聞。
杖藜妨躍馬,
不是故離群。

 

Nam Sở

Nam Sở thanh xuân dị,
Huyên hàn tảo tảo phân.
Vô danh giang thượng thảo,
Tuỳ ý lĩnh đầu vân.
Chính nguyệt phong tương kiến,
Phi thì điểu cộng văn.
Trượng lê phương dược mã,
Bất thị cố ly quần.

 

Dịch nghĩa

Phía nam đất Sở mùa xuân xanh khác lạ,
Ấm với lạnh sớm phân rõ.
Trên sông đầy cỏ không biết tên gì,
Mây đầu núi cứ tuỳ tiện bay đi hay tụ lại.
Tháng giêng ong thấy bay,
Lúc nào cũng nghe chim kêu.
Chống gậy làm cản bước ngựa,
Nếu không như thế thì bị lạc đàn.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Xuân miền Nam Sở khác
Ấm lạnh sáng sáng thay
Sông thản nhiên che cỏ
Núi tuỳ ý phủ mây
Tháng giêng ong gặp mặt
Chim hót khác thời thay
Chống gậy sợ ngã ngựa
Đâu cố ý rời bầy


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nam Sở mùa xuân khác,
Ấm, lạnh sớm chia rồi.
Trên sông cỏ toàn lạ,
Đỉnh núi mây tụ trôi.
Ong, thấy tháng giêng hiện,
Chim nghe chẳng lúc ngơi.
Gậy chống cản chân ngựa,
Nếu không bị lạc loài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía nam Sở xuân xanh khác lạ
Mới vào mùa phân rõ ấm hàn
Trên sông đầy cỏ không tên
Mây trên đầu núi tuỳ duyên đi, về
Tháng giêng thấy ong quy một chỗ
Không lúc nào nghe lũ chim cùng
Gậy lê làm ngựa nhảy khùng
Phải đâu cố ý không chung một đoàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời