Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 14:38

能畫

能畫毛延壽,
投壺郭舍人。
每蒙天一笑,
復似物皆春。
政化平如水,
皇恩斷若神。
時時用抵戲,
亦未雜風塵。

 

Năng hoạ

Năng hoạ Mao Diên Thọ,
Đầu hồ Quách xá nhân.
Mỗi mông thiên nhất tiếu,
Phục tự vật giai xuân.
Chính hoá bình như thuỷ,
Hoàng ân đoán nhược thần.
Thời thời dụng chỉ hí,
Diệc vị tạp phong trần.

 

Dịch nghĩa

Khéo biết vẽ là Mao Diên Thọ,
Ném tên hay là xá nhân họ Quách.
Mỗi khi được vua cười một tiếng,
Là khiến như vạn vật trở lại mùa xuân.
Cai trị dân cần công bình như mặt nước,
Ơn vua có tính quyết định như thần.
Thường ra khi dùng trò nhào lộn,
Cũng chưa bị thế tục làm nhàm.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mao Diên Thọ biết vẽ,
Quách xá nhân ném tên.
Khi vua cười một tiếng,
Khiến như cảnh sang xuân.
Dưỡng dân bằng như nước,
Ơn vua dứt tựa thần.
Thường thường dùng múa rối,
Là chưa nhiễm bụi trần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết vẽ hay là Mao Diên Thọ
Ném tên cừ có Quách xá nhân
Vua cười một tiếng hoan hân
Tựa như vạn vật mùa xuân trở về
Trị dân công bình như nước phẳng
Ơn vua ban quyết đoán như thần
Vỗ tay đùa bỡn đôi lần
Cũng chưa làm gió bụi lầm tung bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời