Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 22:16

茅堂檢校收稻其二

稻米炊能白,
秋葵煮復新。
誰雲滑易飽,
老藉軟俱勻。
種幸房州熟,
苗同伊闕春。
無勞映渠碗,
自有色如銀。

 

Mao đường kiểm hiệu thu đạo kỳ 2

Đạo mễ xuy năng bạch,
Thu quì chử phục tân.
Thuỳ vân hoạt dị bão,
Lão tịch nhuyễn câu quân.
Chủng hạnh Phòng châu thục,
Miêu đồng Y Khuyết xuân.
Vô lao ánh cừ oản,
Tự hữu sắc như ngân.

 

Dịch nghĩa

Lúa mùa thổi có thể thành trắng,
Rau quì mùa thu nấu lại tươi.
Ai nói lỏng dễ no,
Chiếu cũ cùng nát đều.
Trồng may nó chóng chín như của đất Phòng.
Mạ tương tự như mạ vùng Y Khuyết vào mùa xuân.
Chén lớn không soi mà cũng sáng rực,
Vì tự nó có sắc như bạc.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gạo ré thổi thành trắng,
Rau quì luộc lại tươi.
Ai nói lỏng mau đói,
Chiếu cũ cũng nát rồi.
Lúa sớm Phòng châu giống,
Mạ cùng Y Khuyết vui.
Chẳng soi, chén lớn bóng,
Sắc bạc tự nó thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gạo nấu cơm biến thành màu trắng
Rau quỳ thu nấu chín lại xanh
Dễ no ai nói ăn nhanh
Chiếu mà đã cũ nát cùng như nhau
May trồng tựa Phòng Châu chóng chín
Mạ xuân như xanh kín vùng Y
Chén to tự sáng không soi
Lung linh ánh bạc sáng ngời tự nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời