Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 22:14

茅堂檢校收稻其一

香稻三秋末,
平田百頃間。
喜無多屋宇,
幸不礙雲山。
禦夾侵寒氣,
嘗新破旅顏。
紅鮮終日有,
玉粒未吾慳。

 

Mao đường kiểm hiệu thu đạo kỳ 1

Hương đạo tam thu mạt,
Bình điền bách khoảnh gian.
Hỉ vô đa ốc vũ,
Hạnh bất ngại vân sơn.
Ngự giáp xâm hàn khí,
Thường tân phá lữ nhan.
Hồng tiên chung nhật hữu,
Ngọc lạp vị ngô khan.

 

Dịch nghĩa

Lúa chiêm thơm vào cuối tháng thứ ba của mùa thu,
Nơi ruộng phẳng cỡ trăm sào.
Mừng không có nhiều nóc chứa,
May không có mây núi gây trở ngại.
Khí lạnh thấm có áo chống giữ,
Thưởng thức lúa mới làm tan vẻ mặt người khách nơi xa.
Suốt ngày có cái ngon đỏ,
Hạt ngọc khiến ta bớt dè sẻn.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lúa thơm vào cuối thu,
Ruộng phẳng cỡ trăm miếng.
Mừng không nhiều mái che,
May mây núi không vướng.
Hơi lạnh áo giáp ngăn,
Nở mặt vì được hưởng.
Đỏ, tươi có suốt ngày,
Hạt ngọc, ta sài rộng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúa thơm vào mùa thu tháng cuối
Ruộng phẳng phiu rộng lối trăm sào
Mừng không cửa rộng nhà cao
May là mây núi không vào cản ngăn
Khí lạnh len vào manh áo ấm
Lúa mới ăn phai phận ngụ cư
Suốt ngày có món tươi dư
Dẫu là hạt ngọc chưa dè sẻn đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời