Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 11:42

暮秋將歸秦留別湖南幕府親友

水闊蒼梧野,
天高白帝秋。
途窮那免哭,
身老不禁愁。
大府才能會,
諸公德業優。
此歸衝雨雪,
誰憫蔽貂裘。

 

Mộ thu tương quy Tần lưu biệt Hồ Nam mạc phủ thân hữu

Thuỷ khoát Thương Ngô dã,
Thiên cao Bạch Đế thu.
Đồ cùng na miễn khốc,
Thân lão bất cấm sầu.
Đại phủ tài năng hội,
Chư công đức nghiệp ưu.
Thử quy xung vũ tuyết,
Thuỳ mẫn tế điêu cừu.

 

Dịch nghĩa

Sông trong thung lũng núi Thương Ngô rộng,
Trời thu ở núi Bạch Đế cao.
Đến đường cùng không thể không khóc,
Thân già chẳng ai cấm buồn.
Phủ này quy tụ nhiều tài năng,
Quý vị trong phủ đều đức độ và chuyên môn giỏi.
Lần về này qua mưa gió và tuyết lạnh,
Có ai đó thương cảm đã cho áo lông điêu để mặc cho ấm.


Bài này được làm năm 770 khi Đỗ Phủ quanh quẩn ở Giang Nam hai năm bệnh vẫn không hết, lại thêm ở Đàm châu nơi ông ngụ cư có loạn, ông từ biệt bạn bè ở Hồ Nam đưa gia quyến về kinh đô Trường An (thuộc đất Tần). Nhưng ông mất khi thuyền còn lênh đênh trên sông Tương (trong địa phận Hồ Nam).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Thương Ngô sông dài và rộng
Bạch Đế non thu cũng trời cao
Đường cùng không khóc được sao
Thân già lắm bệnh lẽ nào không bi
Nhiều tài năng phủ quy tụ được
Quý vị đều trí đức giỏi giang
Đường về mưa tuyết lạnh lùng
Có ai thương cảm áo lông cho rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đồng Thương Ngô sông rộng,
Thu Bạch Đế, trời cao.
Đường cùng ngăn nổi khóc,
Tuổi cả chẳng ít sầu!
Nơi đây nhiều người giỏi,
Tài đức chiếm hàng đầu.
Về bắc, đường đầy tuyết,
Áo cừu rách, ai cầu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời