Mây núp cây ngoại ô,
Gió ngậm sóng bãi ngát.
Nhè nhẹ sắc xuân im,
Chiều lạnh sao san sát.
Trống trận còn vang lừng,
Oanh rừng làm sao hót!
Dự tiệc lớn chợt mơ,
Áo đỏ mây phơ phất.

tửu tận tình do tại