Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/04/2015 18:39

暮寒

霧隱平郊樹,
風含廣岸波。
沉沉春色靜,
慘慘暮寒多。
戍鼓猶長擊,
林鶯遂不歌。
忽思高宴會,
朱袖拂雲和。

 

Mộ hàn

Vụ ẩn bình giao thụ,
Phong hàn quảng ngạn ba.
Trầm trầm xuân sắc tĩnh,
Thảm thảm mộ hàn đa.
Thú cổ do trường kích,
Lâm oanh toại bất ca.
Hốt tư cao yến hội,
Chu tụ phất vân hoà.

 

Dịch nghĩa

Sương mù nấp sau cây vùng ngoại ô bằng phẳng,
Gió ngậm sóng nơi bến rộng.
Sắc xuân âm thầm lặng,
Chiều lạnh xót xa nhiều.
Trống trận còn đánh mạnh,
Oanh rừng bèn không hót.
Chợt nhớ đến dự tiệc lớn,
Tay áo đỏ lẩn cùng trong mây.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mây núp cây ngoại ô,
Gió ngậm sóng bãi ngát.
Nhè nhẹ sắc xuân im,
Chiều lạnh sao san sát.
Trống trận còn vang lừng,
Oanh rừng làm sao hót!
Dự tiệc lớn chợt mơ,
Áo đỏ mây phơ phất.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây ẩn cây ngoại ô bằng phẳng
Bờ mênh mông gió ngậm sóng xô
Sắc xuân trầm tĩnh không phô
Buổi chiều cái lạnh cơ hồ xót xa
Trống trên ải vang ra rền mãi
Oanh rừng không thoải mái hót ca
Bỗng nhiên chợt nhớ tiệc trà
Vung tay áo đỏ phất phơ mây trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời