Họ Mạnh, anh em hoà,
Vườn nhỏ nuôi cha mẹ.
Vâng lời, chân tay sưng,
Mời khách cứ năn nỉ.
Vác gạo, khỏi vườn quỳ,
Đọc sách ngồi trên rễ.
Chọn chỗ, ngượng gần nhà,
Dạy con, cửa nào nhỉ?

tửu tận tình do tại