Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 15:27

孟氏

孟氏好兄弟,
養親唯小園。
承顏胝手足,
坐客強盤餐。
負米夕葵外,
讀書秋樹根。
卜鄰慚近舍,
訓子學誰門。

 

Mạnh thị

Mạnh thị hảo huynh đệ,
Dưỡng thân duy tiểu viên.
Thừa nhan chi thủ túc,
Toạ khách cưỡng bàn sôn.
Phụ mễ tịch quỳ ngoại,
Độc thư thu thụ căn.
Bốc lân tàm cận xá,
Huấn tử học thuỳ môn.

 

Dịch nghĩa

Anh em ông họ Mạnh rất hoà thuận,
Nuôi cha mẹ chỉ trông vào khu vườn nhỏ.
Khẽ liếc mắt là đã làm theo ý đến nỗi chân tay thành chai,
Cố ép khách ngồi ăn cơm.
Mỗi khi chiều xuống, ra khỏi khu vườn rau quỳ để vác gạo thuê,
Khi rảnh, vào mùa thu thì ngồi dưới gốc cây mà đọc sách.
Tôi chọn chỗ ở mà thấy thẹn vì gần cạnh,
Dạy con theo lề lối của nhà nào đây?


(Năm 767)

Lời dẫn: "Tập hữu Quá Mạnh thập nhị thương tào thập tứ chủ bạ huynh đệ thi" 集有過孟十二倉曹十四主簿兄弟詩 (Trong tập có bài Qua nhà anh em ông mười hai họ Mạnh làm việc ở thương tào và ông mười bốn giữ chức chủ bạ).

Trong thời gian Đỗ Phủ tới Đông Đồn, Quỳ Châu, ông có làm đến năm bài nói về nhà họ Mạnh này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Họ Mạnh, anh em hoà,
Vườn nhỏ nuôi cha mẹ.
Vâng lời, chân tay sưng,
Mời khách cứ năn nỉ.
Vác gạo, khỏi vườn quỳ,
Đọc sách ngồi trên rễ.
Chọn chỗ, ngượng gần nhà,
Dạy con, cửa nào nhỉ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Họ Mạnh anh em luôn hoà thuận
Nuôi mẹ cha lợi nhuận khu vườn
Làm nhiều tay nổi chai luôn
Khách lai thăm hỏi mời cơm ân cần
Chiều vác gạo thuê gần vườn tược
Dưới gốc cây thu đọc sách văn
Chọn nhà thấy thẹn vì gần
Dạy con theo nếp hiếu nhân nhà nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời