Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:53

孟冬

殊俗還多事,
方冬變所為。
破瓜霜落爪,
嘗稻雪翻匙。
巫峽寒都薄,
烏蠻瘴遠隨。
終然減灘瀨,
暫喜息蛟螭。

 

Mạnh đông

Thù tục hoàn đa sự,
Phương đông biến sở vi.
Phá qua sương lạc trảo,
Thường đạo tuyết phiên thi.
Vu Giáp hàn đô bạc,
Ô Man chướng viễn tuỳ.
Chung nhiên giảm thán lại,
Tạm hỉ tức giao ly.

 

Dịch nghĩa

Chốn lạ vẫn thường gây lắm chuyện,
Vừa mới sang đông mà đã thay đổi hẳn đi rồi.
Bổ trái dưa do sương vung móng sắc,
Ăn cơm mà tuyết lật nghiêng cả thìa.
Trong vùng Vu Giáp, cái lạnh chỉ hơi hơi,
Cái nóng từ vùng Ô Man từ xa đưa tới.
Cuối cùng thác nước có giảm bớt,
Cũng tạm vui vì không còn giải với cá sấu nữa.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng lạ thật lắm điều,
Huống đông thường láo nháo.
Sương vung móng bổ dưa,
Tuyết lật thìa ăn gạo.
Vu-giáp lạnh vừa vừa,
Vùng Mường nóng xa thấu.
Thác nước giảm bớt dần,
Tạm mừng hết giải, sấu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phong tục khác nên sinh lắm chuyện
Mới sang đông đã hiện vẻ thay
Ngắt dưa sương ướt móng tay
Ăn cơm tuyết phủ ở ngay đũa thìa
Vùng Vu Giáp lạnh thì nhè nhẹ
Chướng Ô Man đến lẹ từ xa
Cuối cùng thác lạch hết sa
Thuồng luồng vui tạm nghỉ qua đông hàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời