Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2014 21:50

漫成二首其二

江皋已仲春,
花下復清晨。
仰面貪看鳥,
回頭錯應人。
讀書難字過,
對酒滿壼頻。
近識峨眉老,
知予懶是真。

 

Mạn thành nhị thủ kỳ 2

Giang cao dĩ trọng xuân,
Hoa hạ phục thanh thần.
Ngưỡng diện tham khan điểu,
Hồi đầu thác ứng nhân.
Độc thư nan tự quá,
Đối tửu mãn hồ tần.
Cận thức Nga My lão,
Tri dư lãn thị chân.

 

Dịch nghĩa

Cảnh ven sông đã vào giữa xuân,
Ta lại đứng dưới hoa trong một buổi sáng trong mát.
Ngửa mặt coi chim bay,
Cúi đầu ngẫm tiếc các việc sai lầm.
Xem sách bỏ qua những chữ khó,
Rượu uống đã cạn vài bình rồi.
Được biết gần đây ông già ở núi Nga My,
Chê ta lười biếng, cũng đúng thôi!


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ven sông đã vào xuân một nửa
Dưới hoa tươi một bữa tốt trời
Ngửng nhìn say đắm chim bay
Cúi đầu hối tiếc lý sai lẽ lầm
Xem sách bỏ qua luôn chữ khó
Rượu uống tràn cũng đã vài bầu
Nga My ông lão gần đây
Chê ta lười biếng, điều này đúng thôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ven sông, xuân đã tháng hai,
Dưới hoa, không khí sớm mai trong lành.
Ngước nhìn chim lượn trời xanh,
Cúi đầu nghĩ việc quẩn quanh chẳng rời.
Sách xem chữ khó liền thôi,
Rượu bầu đã cạn đến đôi ba lần.
Nga Mi, mới biết lão dần,
Biếng lười, chính thực là thân lão rồi!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ven sông, vào tháng hai,
Dưới hoa buổi đẹp trời.
Ngước mắt coi chim lượn,
Cúi đầu nghĩ tình đời.
Sách xem, bỏ chữ khó,
Rượu uống, nghiêng đầy chai.
Lão Nga My gần biết,
Ta thiệt là đồ lười.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ven sông đã nửa xuân rồi
Một mình buổi sáng đẹp trời dưới hoa
Ngửa xem chim thoáng bay qua
Cúi đầu ngẫm nghĩ sâu xa tình đời
Gặp trang chữ khó liền thôi
Rượu ngon nâng chén hết đôi ba bầu
Sơn ông quen biết chưa lâu
Chê ta lười biếng dám đâu phàn nàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời