Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 23:03

漫成二首其一

野日荒荒白,
春流泯泯清。
渚蒲隨地有,
村徑逐門成。
只作披衣慣,
常從漉酒生。
眼前無俗物,
多病也身輕。

 

Mạn thành nhị thủ kỳ 1

Dã nhật hoang hoang bạch,
Xuân lưu mẫn mẫn thanh.
Chử phố tuỳ địa hữu,
Thôn kính trục môn thành.
Chỉ tác phi y quán,
Thường tòng lộc tửu sinh.
Nhãn tiền vô tục vật,
Đa bệnh dã thân khinh.

 

Dịch nghĩa

Ngày nơi vùng quê sao vắng lặng thế,
Dòng xuân trong trong vắt.
Bến bãi tuỳ theo thế đất mà có,
Đường thôn cứ theo cửa mà thành.
Có thói quen phanh áo,
Cái này là do rượu mà sinh ra.
Trước mắt không có cái gì là tục,
Vì nhiều bệnh nên coi nhẹ cái thân mình.


Bài này làm khoảng năm 761 khi Đỗ Phủ đang ở thảo đường ngoài Thành Đô, cuộc sống tương đối ổn định.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày đồng lờ mờ trắng,
Dòng xuân lờ lững trong.
Bến bãi tuỳ thế đất,
Đường xóm theo cửa vòng.
Có thói quen phanh áo,
Rượu kia tạo tác phong.
Trước mắt chẳng gì tục,
Bệnh lắm, thân coi thường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mặt trời trắng bàng bạc,
Nước xuân chảy dần dà.
Bến nước nơi nơi hiện,
Đường sinh vì khách qua.
Chỉ theo nghề nông vậy,
Rượu đục ngày ngày xơi.
Mắt nhìn mọi vật quý,
Lắm bệnh cũng quên đời.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng vùng quê trắng và hoang dại
Dòng nước xuân xuôi chảy trong veo
Bến theo thế đất thuyền neo
Đường thôn do vết mòn theo cửa nhà
Chỉ theo việc nông gia phanh áo
Rượu lọc ngày vài gáo uống chơi
Mắt nhìn không tục trên đời
Thân nhiều bệnh tật nên coi nhẹ hìu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời