Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 02:44

柳邊

只道梅花發,
那知柳亦新。
枝枝總到地,
葉葉自開春。
紫燕時翻翼,
黃鸝不露身。
漢南應老盡,
霸上遠愁人。

 

Liễu biên

Chỉ đạo mai hoa phát,
Na tri liễu diệc tân.
Chi chi tổng đáo địa,
Diệp diệp tự khai xuân.
Tử yến thì phiên dực,
Hoàng ly bất lộ thân.
Hán Nam ưng lão tận,
Bá Thượng viễn sầu nhân.

 

Dịch nghĩa

Đường này chỉ có hoa mai nở thôi,
Tại làm sao mà liệu lại hớn hở như thế.
Cành cành đều chấm tới đất,
Lá lá tự nó bung ra tươi tắn.
Chim yến đỏ đôi khi vung cánh,
Chim vàng anh thì lại không lộ hình.
Ở phía nam vùng Hán uống sống tới già,
Nơi đồng bằng sông Bá, có người xa nhà đang rầu.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Chỉ biết hoa mai nở
Ai hay liễu cành tơ
Cành cành xuống đất rũ
Lá lá báo xuân về
Én đỏ đôi cánh mở
Oanh vàng khéo ẩn ghê
Hán Nam đành già ở
Nhớ Trường An tái tê


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Chỉ biết hoa mai đang nở rộ
Nào hay liễu biếc cũng non xanh!
Cành cành sà rũ sát ngang đất
Lá lá báo xuân tiết ấm lành!
Bầy én đỏ tung đôi cánh rộng
Giọng oanh vàng ẩn khuất trên cành
Hán Nam hợp cảnh người già ở
Buồn lánh phồn hoa Bá Thượng nhanh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lối này dành mai nở,
Sao liễu lại mới rồi.
Cành cành chấm tới đất,
Lá lá tự tốt tươi.
Yến đỏ hay nghiêng cánh,
Oanh vàng chẳng lộ đuôi.
Nam Hán ưng tới lão,
Bá thượng sầu có người.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỉ nói toàn về hoa mai nở
Đâu hay rằng liễu trổ cành non
Cành cành chấm đất chon von
Lá như đang báo mùa xuân đã về
Én tiá chốc chốc xoè cánh vỗ
Chim oanh vàng không lộ toàn thân
Tới già sống ở Hán nam
Xa trên sông Bá người đang u buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Đường chỉ hoa mai nở
Đâu ngờ liễu cũng xanh
Cành cành vin sát đất
Lá lá tự tươi xuân
Én tía tung đôi cánh
Vàng anh chẳng lộ thân
Nam Hán nên yên sống
Xa trên sóng người buồn!

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời