Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:40

路逢襄陽楊少府入城,戲呈楊員外綰

寄語楊員外,
山寒少茯苓。
歸來稍暄暖,
當為劚青冥。
翻動神仙窟,
封題鳥獸形。
兼將老藤杖,
扶汝醉初醒。

 

Lộ phùng Tương Dương Dương thiếu phủ nhập thành, hí trình Dương viên ngoại Oản

Ký ngữ Dương viên ngoại,
Sơn hàn thiểu phục linh.
Qui lai sảo huyên noãn,
Đương vi chúc thanh minh.
Phiên động thần tiên quật,
Phong đề điểu thú hình.
Kiêm tương lão đằng trượng,
Phù nhữ tuý sơ tinh.

 

Dịch nghĩa

Xin nhắn viên ngoại họ Dương,
Nơi núi lạnh ít cây thuốc phục linh.
Đi về cảm thấy ít ấm áp,
Đáng chẻ cái khung trời xanh kia.
Đảo lộn hang thần tiên,
Gói trọn hình chim thú.
Đem theo gậy song già,
Để ông chống khi vừa hết say.


(Năm 758)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhắn lời viên ngoại Dương,
Núi lạnh phục linh ít.
Thấy ớn lạnh khi về,
Trời xanh kia muốn cắt.
Hang thần tiên phá tan,
Hình chim thú gói chặt.
Đem tặng gậy song già,
Ông chống, khi say dứt.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xin gửi quan họ Dương viên ngoại
Núi lạnh nên ít hái phục linh
Đi về cảm thấy lạnh tanh
Tiết trời u ám khung xanh đáng bằm
Đảo lộn hết thần tiên hang động
Về hình hài gói trọn thú chim
Gậy mây hãy cố mà đem
Để ông nương tựa sau cơn say mèm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời