Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 14:43

歷歷

歷歷開元事,
分明在眼前。
無端盜賊起,
忽已歲時遷。
巫峽西江外,
秦城北斗邊。
為郎從白首,
臥病數秋天。

 

Lịch lịch

Lịch lịch Khai Nguyên sự,
Phân minh tại nhãn tiền.
Vô đoan dạo tặc khởi,
Hốt dĩ tuế thì thiên.
Vu Giáp tây giang ngoại,
Tần thành bắc đẩu biên.
Vi lang tòng bạch thủ,
Ngoạ bệnh số thu thiên.

 

Dịch nghĩa

Rành rành việc đời Khai Nguyên,
Rõ ràng ngay trước mắt.
Vô cớ mà giặc giã nổi lên,
Bất chợt mà năm thay đổi.
Trên sông phía tây Vu Giáp,
Nơi thành đất Tần cạnh sao bắc đẩu.
Làm quan mà thành kẻ đầu bạc,
Ngã bệnh vài năm rồi.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Việc Khai Nguyên rành rành,
Như đang hiện trước mắt.
Bỗng biến đổi tháng năm,
Vô cớ mà sinh giặc?
Vu Giáp phía tây sông,
Thành Tần cạnh sao bắc.
Đang quan thành lão già,
Mấy năm bệnh vẫn mắc.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Chuyện Khai Nguyên rõ rệt,
Rành rành trước mắt bày.
Vô cớ giặc cướp nổi,
Lưu lạc mấy năm nay.
Ngoài Tây Giang, Vu Giáp,
Nhìn Tần Thành Bắc phương.
Làm lang đầu trắng xoá,
Mấy thu bệnh nằm giường.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời Khai Nguyên rành rành sự việc
Rõ ràng ngay trước mắt mọi người
Cớ gì giặc nổi như rươi?
Bất ngờ thay đổi cơ trời sao đây
Sông tây chảy phía ngoài Vu Giáp
Tần thành kề bên Bắc đẩu sao
Làm quan thành kẻ bạc đầu
Đã nằm giường bệnh mùa thu mấy ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời