Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 17:19

麗春

百草競春華,
麗春應最勝。
少須好顏色,
多漫枝條剩。
紛紛桃李枝,
處處總能移。
如何貴此重,
卻怕有人知。

 

Lệ xuân

Bách thảo cạnh xuân hoa,
Lệ xuân ưng tối thắng.
Thiếu tu hảo nhan sắc,
Đa mạn chi điều thặng.
Phân phân đào lý chi,
Xứ xứ tổng năng di.
Như hà quý thử trọng,
Khước phạ hữu nhân tri.

 

Dịch nghĩa

Trăm cỏ đua khoe tốt tươi,
Hoa lệ xuân muốn đứng đầu.
Ít chăm sóc mà lại có sắc đẹp,
Cành cuống rất xum xuê.
Cành đào cành mận mơn mởn như thế,
Có thể rời đi khắp nơi.
Như thế mà được quý đến như thế sao,
Chỉ sợ rằng có người biết đến.


(Năm 762)
Hoa lệ xuân còn có tên là trại mẫu đơn, Ngu mỹ nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăm cỏ sánh hoa tươi,
Lệ xuân muốn giải nhất.
Điểm nhạt, sắc mặn mà,
Cành lá nhiều lất phất.
Đào mận cành mởn mơ,
Nơi nào cũng đi tới.
Sao lại quí như vầy,
Người biết đến, vẫn ngại.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong mùa xuân cỏ cây đua đẹp
Hoa lệ xuân trong tốp đứng đầu
Ít chăm sắc có kém đâu
Nhiều cành chi chít khoe màu tốt tươi
Cành với lá nhiều y đào mận
Có thể mang đi mọi chốn nơi
Vậy mà quý trọng hẳn hoi
Có điều chỉ sợ rằng người biết thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời