15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/01/2014 17:57

臘日

臘日常年暖尚遙,
今年臘日凍全消。
侵陵雪色還萱草,
漏洩春光有柳條。
縱酒欲謀良夜醉,
歸家初散紫宸朝。
口脂面藥隨恩澤,
翠管銀罌下九霄。

 

Lạp nhật

Lạp nhật thường niên noãn thượng dao,
Kim niên lạp nhật đống toàn tiêu.
Xâm lăng tuyết sắc hoàn huyên thảo,
Lậu tiết xuân quang hữu liễu điều.
Túng tửu dục mưu lương dạ tuý,
Quy gia sơ tản tử thần triều.
Khẩu chi diện dược tuỳ ân trạch,
Thuý quản ngân anh há cửu tiêu.

 

Dịch nghĩa

Hàng năm các ngày tháng chạp thì còn lâu trời mới ấm,
Năm nay ngày chạp thì băng giá đã gần như tan hết.
Cỏ huyên lấn át hết cả màu tuyết,
Cành liễu để hé lộ ánh sáng mùa xuân.
Sẵn rượu nên tính đêm vui say,
Về đến nhà khi vừa tan bữa chầu nơi cung Tử Vi.
Tuỳ theo ơn huệ mà có phấn mặt, sáp môi,
Ống xanh, bình bạc từ trên trời rơi xuống đó!


(Năm 757)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mọi năm ngày chạp ấm còn xa
Ngày chạp năm nay rét đã qua
Lá nẩy, huyên đề màu tuyết xuống
Cành tơ, liễu hé ánh xuân ra
Về nhà, điện ngọc chầu vừa vãn
Sẵn rượu, đêm lành uống chẳng tha
Phấn mặt, ấp môi ơn rải khắp
Ống xanh, bình bạc tự trời sa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hàng năm ngày chạp ấm thấy đâu,
Năm nay ngày chạp giá tan lâu.
Cành liễu ánh xuân cho hở tí,
Cỏ huyên màu tuyết chẳng nhường nhau.
Sẵn rượu muốn bày đêm tuý luý,
Về nhà vừa dứt buổi đứng chầu.
Phấn mặt, sáp môi tuỳ ân sủng,
Ống xanh bình bạc tự trời cao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thường tháng chạp còn lâu mới ấm
Nhưng năm nay băng sớm đã tan
Cỏ huyên lấn tuyết màu xanh
Liễu cành hé lộ ánh xuân tươi hồng
Rượu đây tính vui chung đêm uống
Về nhà sau dạ yến cung vua
Sáp môi phấn mặt ơn thừa
Ống xanh bình bạc đức vua ban hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Còn lâu tháng chạp ấm hàng năm
Ngày chạp năm này hết giá băng.
Xâm lấn cỏ huyên màu tuyết lấp
Phơi bày nhành liễu ánh xuân quang
Định say sẳn rượu đêm êm ả
Vừa mới về nhà chầu vãn tan.
Phấn mặt sáp môi ơn chuá rải
Ống xanh bình bạc chín tầng ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời