Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 23:15

洛陽

洛陽昔陷沒,
胡馬犯潼關。
天子初愁思,
都人慘別顏。
清笳去宮闕,
翠蓋出關山。
故老仍流涕,
龍髯幸再攀。

 

Lạc Dương

Lạc Dương tích hãm một,
Hồ mã phạm Đồng Quan.
Thiên tử sơ sầu tứ,
Đô nhân thảm biệt nhan.
Thanh già khứ cung khuyết,
Thuý cái xuất quan san.
Cố lão nhưng lưu thế,
Long nhiêm hạnh tái phan.

 

Dịch nghĩa

Xưa Lạc Dương bị vây hãm và bị mất,
Ngựa Hồ tấn công vùng Đồng Quan.
Nhà vua tỏ ý buồn rầu,
Sắc mặt mọi người đau khổ khi ly biệt.
Kèn vang từ biệt cung vua,
Kiệu biếc ra vùng biên cương.
Các bậc quan già cũ vẫn rớt lệ,
Râu rồng may lại được vuốt.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lạc Dương xưa ngày mất
Ngựa Hồ lấy Đồng Quan
Thiên tử nghĩ đau xót
Dân thành mặt khổ buồn
Kèn giặc rời cung khuyết
Lọng vua rời quan san
Ông già chảy nước mắt
Râu rồng lại được nhìn


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xưa lần mất Lạc Dương
Đồng Quan ngựa Hồ dẫm
Thiên tử lúc đầu buồn
Mặt dân thành sầu thảm
Kèn giặc rời cung cấm.
Lọng ngọc phủ non sông
Mắt già dòng lệ đẫm
Phúc phận vin râu rồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa Lạc Dương thất thủ,
Giặc tràn vào Đồng Quan.
Nhà vua những lo sợ,
Người người những bàn hoàn.
Kèn vang rời cửa khuyết,
Kiệu biếc ra vùng biên.
Quan hầu đều rơi lệ,
Râu rồng lại được vin.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa Lạc Dương bị vây rồi mất
Kỵ binh Hồ tiến gấp Đồng Quan
Nhà vua thoáng vẻ lo toan
Người kinh đô sắc mặt buồn tiễn đưa
Kèn giặc hướng cung vua xốc tới
Kiệu biếc ra biên tái thẳng đường
Người già mắt lệ rưng rưng
Dịp may lại được râu rồng cho vin.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời