15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 01:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 03:58

劉九法曹鄭瑕邱石門宴集

秋水清無底,
蕭然靜客心。
椽曹乘逸興,
鞍馬到荒林。
能吏逢聊璧,
華筵直一金。
晚來橫吹好,
泓下亦龍吟。

 

Lưu cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập

Thu thuỷ thanh vô để,
Tiêu nhiêu tịnh khách tâm.
Chuyên tào thừa dật hứng,
An mã đáo hoang lâm.
Năng lại phùng liên bích,
Hoa diên trực nhất kim.
Vãn lai hoành xuy hảo,
Hoằng hạ diệc long ngâm.

 

Dịch nghĩa

Nước mùa thu trong vô cùng
Rất tịch mịch làm sạch lòng người khách
Một nhóm quan duyến tào nhân dịp hứng thú
Đi ngựa đến rừng hoang
Vị quan nhỏ, tài, gặp viên ngọc bích giá liên thành
Chiếu hoa giá trị bằng một nén vàng
Chiều tối nghe tiếng sáo thổi rất hay
Dưới chỗ nước sâu cũng có rồng ngâm


(Năm 740)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Hùng

Nước thu trong biết bao
Lòng sạch, lâng lâng sầu
Hứng thú quan quyền cảm
Rừng hoang vó ngựa vào
Ngọc nhiều thành, đức độ
Mâm một nén, sang giàu
Chiếu tối vẳng đưa sáo
Rồng ngâm đáy vực sâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nước thu trong suốt đáy,
Lòng sạch, vẻ mơ màng.
Quan chức nhân khi hứng,
Thắng yên vào núi hoang.
Anh tài trao chuỗi ngọc,
Chiếu đẹp đặt mâm vàng.
Chiều xuống sáo đâu thổi,
Rồng ngâm lồng vực hang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước thu trong thấu đáy,
Lòng khách sạch lâng lâng.
Quan lại vui gặp dịp,
Cưỡi ngựa chơi rừng hoang.
Giá sánh cùng ngọc quý,
Tiệc kia giá lạng vàng.
Chiều tà, véo von địch,
Rạch sâu rồng ngâm vang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước mùa thu vô cùng trong vắt
Cảnh tịch liêu làm khách sạch lòng
Nhóm quan nhân hứng ngựa dong
Rủ nhau cùng đến rừng hoang tiệc tùng
Vị quan có ngọc liên thành
Tiệc hoa một chiếu trả nhanh lạng vàng
Chiều về đàn sáo sênh sang
Hang sâu cũng có tiếng rồng ngâm nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước mùa thu trong vô cùng,
Tịch liêu làm sạch tấm lòng khách thanh.
Quan viên nhân dịp hứng nhanh,
Rừng hoang ngựa đến dạo quanh tiệc tùng.
Quan thường gặp ngọc liên thành,
Chiếu hoa giá trị bằng thanh vàng ròng.
Chiều nghe sáo thổi say lòng,
Nước sâu cũng có tiếng rồng ngâm nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời