Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 11:04

留別公安太易沙門

隱居欲就廬山遠,
麗藻初逢休上人。
數問舟航留製作,
長開篋笥擬心神。
沙村白雪仍含凍,
江縣紅梅已放春。
先蹋爐峰置蘭若,
徐飛錫杖出風塵。

 

Lưu biệt Công An thái dịch sa môn

Ẩn cư dục tựu Lư sơn viễn,
Lệ tảo sơ phùng Hưu thượng nhân.
Sổ vấn chu hàng lưu chế tác,
Trường khai khiếp tứ nghĩ tâm thần.
Sa thôn bạch tuyết nhưng hàm đống,
Giang huyện hồng mai dĩ phóng xuân.
Tiên đạp Lư phong trí lan nhược,
Từ phi tích trượng xuất phong trần.

 

Dịch nghĩa

Ở ẩn muốn tới núi Lư nơi xa,
Vừa gặp Hưu thượng nhân là đã nhận ra là người văn vẻ.
Trong thuyền hỏi vài câu mà đã đưa ra những bài sáng tác,
Càng mở cặp túi thơ ra càng thấy ông là người có bản lĩnh thơ.
Xóm bên bến truyết trắng còn đọng lại,
Huyện cạnh sông mận đỏ đã rộ tươi.
Trước hết là lết tới đỉnh Lô kia dựng am thờ Phật,
Sau đó từ từ vung gậy thiền ra đi vào chốn gió bụi.


(Năm 768)

Thái dịch chỉ trạng thái lúc đầu, chưa phân hoá, nguyên thuỷ. Sa môn nguồn gốc phát âm từ chữ Phạn "Sramana", chỉ nhà tu hành theo đạo Phật. Tại Ấn Độ, đây là giáo phái Phật giáo nguyên thuỷ, tu hành khổ hạnh, khất thực.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ở ẩn muốn tới tận Lư Sơn,
Rõ vẻ văn gặp Hưu thượng nhân.
Mới hỏi trong thuyền lần sáng tác,
Ngồi lâu mở cặp thấu tinh thần.
Xóm bến tuyết trắng còn đóng lạnh,
Huyện sông mai hồng đã đầy xuân.
Trước tới đỉnh Lư lập am Phật,
Rồi vung gậy thiếc lánh bụi trần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn ẩn cư núi Lư xa vắng
Gặp thầy Hưu đã thấm vẻ văn
Trong thuyền hỏi, thơ đã làm
Tráp thơ càng mở càng ham tâm thần
Xóm trên bãi trắng ngần tuyết đọng
Huyện bên sông mơ mận báo xuân
Đỉnh Lô leo tới dựng am
Gậy thiền thong thả xuất trần gian bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời