Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 22:12

李司馬橋了承高使君自成都回

向來江上手紛紛,
三日成功事出群。
已傳童子騎青竹,
總擬橋東待使君。

 

Lý tư mã kiều liễu, thừa Cao sứ quân tự Thành Đô hồi

Hướng lai giang thượng thủ phân phân,
Tam nhật thành công sự xuất quần.
Dĩ truyền đồng tử kỵ thanh trúc,
Tổng nghĩ kiều đông đãi sứ quân.

 

Dịch nghĩa

Tay vung vẩy đi về hướng sông,
Ba ngày công việc xong, thật là một sự kiện vượt bực.
Đã ra lệnh cho con trẻ cưỡi ngựa tre xanh,
Cũng giống như cây cầu phía đông kia đợi sứ quân.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tay vẫy vung đi tới phía sông,
Ba ngày xong việc, thật hết lòng.
Đã cho con nít ngựa tre cưỡi,
Giống đợi sứ quân nơi cầu đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trên sông vừa xúm tay làm,
Ba ngày xong hết việc xem phi thường.
Trẻ em cưỡi trúc đón sang,
Khác gì điệu nhac chào mừng sứ quân!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiều nhiều tay ra sông làm việc
Ba ngày xong vượt mức quân bình
Bảo trẻ con cưỡi tre xanh
Bên cầu chờ đón sứ quân trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời