Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 01:09

李監宅其一

尚覺王孫貴,
豪家意頗濃。
屏開金孔雀,
褥隱繡芙蓉。
且食雙魚美,
誰看異味重。
門闌多喜色,
女婿近乘龍。

 

Lý giám trạch kỳ 1

Thượng giác vương tôn quý,
Hào gia ý phả nùng.
Bình khai kim khổng tước,
Nhục ẩn tú phù dung.
Thả thực song ngư mỹ,
Thuỳ khán dị vị trùng.
Môn lan đa hỉ sắc,
Nữ tế cận thừa long.

 

Dịch nghĩa

Vẫn biết con cháu nhà vua là sang trọng rồi,
Thêm nhà giầu ý lại càng phè phỡn.
Mở rèm thấy hình chim công bằng vàng,
Nệm dấu đoá hoa sen thêu năm mầu.
Khi ăn đã có chậu nước rửa tay hình cặp cá đẹp,
Thì ai còn nhận ra thức ăn có vị trùng nhau.
Cửa nhà lắm tin vui,
Như sắp có được chàng rể quý.


(Năm 742)

Tiêu đề có nơi chép là Lý diêm thiết 李鹽鐵. Lời dẫn: "Khai Nguyên trung, Lý lệnh vấn vi bí thư giám, ẩm soạn hào xa, hoặc tức kỳ nhân" 開元中,李令問為秘書監,飲饌豪奢,或即其人 (Có người nói năm Khai Nguyên, viên lệnh họ Lý được cử làm bí thư giám, ăn tiệc xa hoa, có thể chính là vị này).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vốn biết hoàng tộc sang,
Nhà giàu, càng thoà ý.
Rèm mở chim công vàng,
Nệm in hoa sen loé.
Cặp cá đẹp khi ăn,
Ai dễ thấy nhàm vị.
Cửa nhà lắm tin vui,
Như sắp có rể quý.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẫn biết con cháu vua sang trọng
Lại nhà giầu danh vọng càng thêm
Bình phong chim sẻ vẽ lên
Nệm êm thêu ẩn hoa sen phớt hồng
Được dùng đôi cá ngon thơm phức
Thì ai còn nhận thức vị trùng
Cửa nhà khởi sắc tin mừng
Nghe đâu như sắp được chàng rể ngoan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biết cháu con vua sang trọng rồi,
Nhà giầu ý lại rỗi nhàn thôi.
Công bằng vàng mở rèm nhìn thấy,
Nệm dấu đoá sen thêu sắc mầu.
Chậu nước rửa tay hình cá đẹp,
Thức ăn ai nhận vị trùng nhau.
Cửa nhà khởi sắc tin vui đến,
Chàng rể quý tin như được làu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời