25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: hạn hán (2)

Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2011 03:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 09:54

雷(大旱山嶽燋)

大旱山嶽燋,
密雲復無雨。
南方瘴癘地,
罹此農事苦。
封內必舞雩,
峽中喧擊鼓。
真龍竟寂寞,
土梗空俯僂。
籲嗟公私病,
稅斂缺不補。
故老仰面啼,
瘡痍向誰數。
暴尪或前聞,
鞭巫非稽古。
請先偃甲兵,
處分聽人主。
萬邦但各業,
一物休盡取。
水旱其數然,
堯湯免親睹。
上天鑠金石,
群盜亂豺虎。
二者存一端,
愆陽不猶愈。
昨宵殷其雷,
風過齊萬弩。
復吹霾翳散,
虛覺神靈聚。
氣暍腸胃融,
汗滋衣裳汙。
吾衰尤拙計,
失望築場圃。

 

Lôi (Đại hạn sơn nhạc tiêu)

Đại hạn sơn nhạc tiêu,
Mật vân phục vô vũ.
Nam phương chướng lệ địa,
Ly thử nông sự khổ.
Phong nội tất vũ vu,
Giáp trung huyên kích cổ.
Chân long cánh tịch mịch,
Thổ ngạnh không phủ lũ.
Dụ ta công tư bệnh,
Thuế liễm khuyết bất bổ.
Cố lão ngưỡng diện đề,
Sang di hướng thuỳ số.
Bạo uông hoặc tiền văn,
Tiên vu phi kê cổ.
Thỉnh tiên yển giáp binh,
Xử phân thính nhân chủ.
Vạn bang đãn các nghiệp,
Nhất vật hưu tận thủ.
Thuỷ hạn kỳ số nhiên,
Nghiêu Thang miễn thân đổ.
Thượng thiên thước kim thạch,
Quần đạo loạn sài hổ.
Nhị giả tồn nhất đoan,
Khiên dương bất do dũ.
Tạc tiêu ân kỳ lôi,
Phong quá tề vạn nỗ.
Phục xuy mai ế tán,
Hư giác thần linh tụ.
Khí yết trường vị dung,
Hãn tư y thường ô.
Ngô suy vưu chuyết kế,
Thất vọng trúc trường phố.

 

Dịch nghĩa

Gặp hạn to, núi non cháy,
Mây dầy mà không mưa.
Nơi miềm nam oi bức,
Bị vậy nên việc nông gặp khó.
Trong vùng tất cầu vái,
Nơi kẽm chiêng trống vang.
Rồng thật đã im lìm,
Tượng thần bằng đất hay gỗ cũng lớ ngớ.
Than ôi cả việc công lẫn tư đều lo,
Thuế má thiếu không nạp nổi.
Các cụ già ngửa mặt than,
Đau khổ này kể cùng ai.
Hoặc nghe theo trước phơi tên gù đánh roi cô đồng,
Không nghịch lại với thói xưa.
Xin trước hết cất vũ khí đi,
Làm đúng phận bằng cách nghe chủ loài người (trời).
Vạn xứ đã có cơ ngơi rồi,
Xin thôi vơ vét dù chỉ một vật.
Hạn hán là chuyện thường tình,
Vua Nghiêu, vua Thang cũng đâu có miễn không thấy cảnh đó.
Trên trời nung chảy vàng, đá,
Bọn cướp phá như hùm beo.
Hai cái còn lại một mối,
Gây tội với đời không kém đâu.
Đêm qua sấm động dữ,
Gió thổi nhanh gấpngàn mũi tên.
Lại thổi tan hết mây mù,
Chẳng thấy thần linh tụ tập.
Khí nóng trong ruột, dạ hừng hực,
Mồ hôi toát làm ướt áo quần.
Tôi đã già lại vụng tính,
Làm vườn nên bị thất bại.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Nắng to cháy cả núi rừng
Cơn mưa kéo đến, lại chừng không mưa
Miền nam lam chướng mịt mờ
Trời làm đại hạn cày bừa mất công
Vang đèo tiếng trống thì thùng
Lập đàn đảo vũ cả vùng đua nhau
Rồng thần xa vắng bấy lâu
Tượng sành, bụt đất, khẩn cầu không thiêng
Thuế sưu thiếu thốn lăn chiêng
Hại chung cả xứ chẳng riêng một nhà
Đau thương ai kẻ nghe ra
Nhìn trời cụ lão kêu la nghẹn ngào
Phơi gù, đánh cốt, sách nào
Giáo gươm xin trước xếp vào một nơi
Xử phân mặc cả Con Trời
Của đừng vét hết, dân thời nên thương
Xưa nay thuỷ, hạn sự thường
Vua Nghiêu đã trải, vua Thang cũng từng
Hai đằng còn lại một đằng
Một rằng trời đốt, hai rằng giặc pha
Vuốt hùm, răng sói tính ra
Chảy vàng, nổ đá chắc là còn hơn
Đêm qua tiếng sấm động ran
Muôn tên gió bắn từng cơn rào rào
Mây mù tan mất cớ sao
Các thần các thánh trông nào thấy chi
Ruột gan nung nấu nóng ghê
Áo quần như giặt đầm đìa mồ hôi
Thật già mà dại là tôi
Trồng vườn trồng được thôi thôi mong gì


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khô cạn đốt núi non,
Mây nhiều, mưa chẳng có.
Miền nam khí mịt mờ,
Gặp lúc làm ruộng khổ.
Trong vùng tất kêu cầu,
Giữa kẽm chiêng trống đổ.
Rồng thiêng vắng đã lâu,
Gỗ đất chỉ lố nhố.
Khổ thay riêng lẫn chung,
Thuế má nộp không đủ.
Các cụ ngẩng mặt than,
Biết cùng ai bày tỏ.
Theo xưa: đánh cô đồng
Nghe trước: phơi thằng ngố.
Hãy tuân theo mệnh trời,
Vũ khí xin dẹp bỏ.
Các nơi đều có nghề,
Chút của xin đừng rớ.
Hạn hán là chuyện thường,
Nghiêu Thang cũng còn có.
Trên trời nung đá, vàng,
Bọn cướp như sói, hổ.
Hai cái một mối chung,
Hại đời cũng khá dữ.
Đêm qua sấm ầm ầm,
Gió sánh vạn cung nỏ.
Thổi tan đám mây mù,
Thần linh nào đâu đó.
Khí nóng đốt ruột gan,
Mồ hôi áo ướt rũ.
Ta vụng tính lại già,
Lo vườn nên bị lỗ!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nắng cháy núi khô ran
Mây dầy mưa chẳng đổ
Chướng lệ đất phương Nam
Việc nông tang càng khó
Bên đèo trống rền vang
Cả làng cùng đảo vũ
Tượng đất gỗ bàng hoàng
Dấu rồng chưa hiện rõ
Việc công tư lo toan
Thuế má không nộp đủ
Cụ già ngửa mặt than
Đau thương cùng ai tỏ
Hiếp yếu đã nghe từng
Phạt đồng vô căn cứ
Lắng nghe mệnh trời ban
Giáp binh xin dẹp bỏ
Muôn xứ đã bình an
Không lấy một vật nhỏ
Hạn hán chuyện xưa thường
Nghiêu Thương từng chịu khổ
Trời cao nung đá vàng
Cướp bóc như hùm dữ
Hai mối chung một đàng
Tội đời càng thêm khổ
Đêm qua sấm dậy vang
Gió rít muôn cung nỏ
Lại xua cát bụi tan
Cứ tưởng thần linh tụ
Hơi thiêu cháy ruột gan
Hoen áo mồ hôi đổ
Tuổi già sức héo tàn
Thất vọng trồng hoa cỏ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời