老病

老病巫山裏,
稽留楚客中。
藥殘他日裹,
花發去年叢。
夜足沾沙雨,
春多逆水風。
合分雙賜筆,
猶作一飄蓬。

 

Lão bệnh

Lão bệnh Vu sơn lý,
Kê lưu Sở khách trung.
Dược tàn tha nhật khoả,
Hoa phát khứ niên tòng.
Dạ túc triêm sa vũ,
Xuân đa nghịch thuỷ phong.
Hợp phân song tứ bút,
Do tác nhất phiêu bồng.

 

Dịch nghĩa

Già bệnh trong vùng Vu sơn,
Nán lại làm khách trong vùng Sở.
Thuốc còn bã, ngày khác lại gói,
Hoa nở kế tục năm trước.
Mưa đêm đủ làm ướt cát,
Gió xuân nhiều nước ngược.
Cặp bút vua cho cái tên hợp, cái tên phân,
Đều tả cái cảnh lênh đênh như phận bèo.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Già bệnh nơi Vu sơn,
Khách Sở phải nấn ná.
Bữa sau lo thuốc thừa,
Năm ngoái theo hoa nở.
Cát ướt đủ đêm mưa,
Gió xuân nhiều nước trở.
Chia, gộp cặp bút ban,
Cảnh lênh đênh cùng tả.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong núi Vu mang thân già bệnh
Đất Sở làm khách tạm ngụ cư
Thuốc tàn ngày khác gói đưa
Lùm cây năm ngoái ra hoa um tùm
Mưa đêm chỉ đủ làm ướt cát
Gió xuân xua dòng nước ngược chiều
Hợp phân cặp bút tặng yêu
Đều dùng tả cảnh đời nhiều lênh đênh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời