Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 18:33

閬山歌

閬州城東靈山白,
閬州城北玉臺碧。
松浮欲盡不盡雲,
江動將崩未崩石。
那知根無鬼神會,
已覺氣與嵩華敵。
中原格鬥且未歸,
應結茅齋看青壁。

 

Lãng sơn ca

Lãng Châu thành đông Linh sơn bạch,
Lãng Châu thành bắc Ngọc Đài bích.
Tùng phù dục tận bất tận vân,
Giang động tương băng vị băng thạch.
Na tri căn vô quỷ thần hội.
Dĩ giác khí dữ Tung Hoa địch.
Trung nguyên cách đấu thả vị quy,
Ưng kết mao trai khán thanh bích.

 

Dịch nghĩa

Ở phía đông thành Lãng Châu có núi Linh sơn trắng xoá,
Phía bắc thành Lãng Châu có Ngọc Đài xanh rờn.
Hàng thông bập bềnh cố vươn lên nhưng vẫn chưa thể nào tới mây được,
Sông cuồn cuộn như muốn phá vỡ nhưng không phá được đá.
Há không biết rằng chân núi có quỷ thần tụ tập nơi đó,
Đã hay rằng vẻ bề thế của nó có thể sánh cùng núi Tung núi Hoa.
Vùng trung nguyên vẫn còn đánh nhau nên chưa về được,
Mong kết một mái nhà lá để coi cái màu xanh biếc này.


Bài này làm năm 764 khi Đỗ Phủ rời Tử Châu tới Lãng Châu, chuẩn bị đi vào sông Lãng (Gia Lăng).[/cmt]

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Lãng Châu, Linh Sơn trắng xoá,
Bắc thành Lãng Châu, Ngọc Đài đó.
Thông cao cố vươn, không tới mây,
Nước chảy như cuốn, chẳng băng đá.
Nào hay chân núi có quỷ thần,
Biết cùng Tung, Hoa ngang sức đọ.
Loạn lạc trung nguyên chưa thể về,
Mong ngắm núi xanh nơi nhà cỏ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông Lãng Châu núi Linh trắng xoá
Bắc Lãng thành lại có Ngọc Đài
Hàng thông vươn chẳng tới mây
Sông cuồn cuộn chảy chẳng lay núi nào
Núi có thần làm sao biết được
Chỉ hay rằng khí ước Tung Hoa
Trung nguyên còn loạn về chưa
Muốn làm nhà lá để mà ngắm non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời