Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2014 20:37

見王監兵馬使說近山有白黑二鷹,羅者久取竟未能得,王以為毛骨有異他鷹,恐臘後春生鶱飛避暖勁翮思秋之甚,眇不可見,請余賦詩其二

黑鷹不省人間有,
度海疑從北極來。
正翮摶風超紫塞,
立冬幾夜宿陽臺。
虞羅自各虛施巧,
春雁同歸必見猜。
萬里寒空只一日,
金眸玉爪不凡材。

 

Kiến Vương giám binh mã sứ thuyết cận sơn hữu bạch hắc nhị ưng, la giả cửu thủ cánh vị năng đắc, Vương dĩ vi mao cốt hữu dị tha ưng, khủng lạp hậu xuân sinh hiên phi tỵ noãn kình cách tư thu chi thậm, miễu bất khả kiến, thỉnh dư phú thi kỳ 2

Hắc ưng bất tỉnh nhân gian hữu,
Độ hải nghi tòng bắc cực lai.
Chính cách đoàn phong siêu tử tái,
Lập đông kỷ dạ túc Dương đài.
Ngu la tự các hư thi xảo,
Xuân nhạn đồng quy tất kiến sai.
Vạn lý hàn không chỉ nhất nhật,
Kim mâu ngọc trảo bất phàm tài.

 

Dịch nghĩa

Không nghĩ rằng đời này có chim ưng đen,
Nghi rằng nó vượt bể từ biển bắc mà tới.
Thẳng cánh nương gió vượt qua ải tía,
Vào mùa đông mấy đêm trú tại Dương Đài?
Lưới tinh vi giăng sẵn cứ chực nhằm bắt,
Nhạn xuân cùng về tất thấy ghen tị.
Vạn dặm khung trời lạnh chỉ trong một ngày thôi,
Mắt vàng, móng ngọc đâu phải là tài tầm thường.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ưng đen chắc hẳn đời không có
Vượt bể chừng từ bắc cực sang
Cánh gió từng bay qua ải tía
Đêm đông mấy độ đậu đài Dương
Xuân về nhạn bộn lòng ghen tức
Lưới đón người toan chuyện phũ phàng
Móng ngọc, mắt vàng tài hiếm có
Một ngày muôn dặm, sức coi thường


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Không nghĩ đời nay có ưng đen,
Chắc từ bắc cực vượt biển tới.
Thẳng cánh quan ải, nương tầng mây,
Lập đông Dương Đài, ở mấy tối.
Lưới bẫy đặt ra bao tinh vi,
Nhạn xuân cùng tới tất thấy ngại.
Mắt vàng móng ngọc tài khác thường,
Từng không ngàn dặm chỉ một buổi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời