Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/03/2014 20:34

見王監兵馬使說近山有白黑二鷹,羅者久取竟未能得,王以為毛骨有異他鷹,恐臘後春生鶱飛避暖勁翮思秋之甚,眇不可見,請余賦詩其一

雪飛玉立盡清秋,
不惜奇毛恣遠遊。
在野只教心力破,
千人何事網羅求。
一生自獵知無敵,
百中爭能恥下韝。
鵬礙九天須卻避,
兔藏三穴莫深憂。

 

Kiến Vương giám binh mã sứ thuyết cận sơn hữu bạch hắc nhị ưng, la giả cửu thủ cánh vị năng đắc, Vương dĩ vi mao cốt hữu dị tha ưng, khủng lạp hậu xuân sinh hiên phi tỵ noãn kình cách tư thu chi thậm, miễu bất khả kiến, thỉnh dư phú thi kỳ 1

Tuyết phi ngọc lập tận thanh thu,
Bất tích kỳ mao tứ viễn du.
Tại dã chỉ giao tâm lực phá,
Thiên nhân hà sự võng la cầu.
Nhất sinh tự liệp tri vô địch,
Bách trúng tranh năng sỉ hạ câu.
Bằng ngại cửu thiên tu khước tỵ,
Thố tàng tam huyệt mạc thâm ưu.

 

Dịch nghĩa

Tuyết bay, ngọc đứng hết mùa thu trong,
Không tiếc lông lạ thả sức bay xa.
Tại đồng chỉ khiến cho đuối sức với nản lòng,
Ngàn người vì cớ gì mà dùng đến lưới bẫy?
Một đời tự mình đi săn biết rằng không ai địch nổi mình,
Kẻ có tài bắn trăm phát trăm trúng ngượng vì bắn trật.
Chim bằng vướng chín tầng trời nên tránh đi,
Thỏ có ba hang thì đừng lo nhiều.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Chẳng nề cành ngọc liệng mây thu
Thả sức xa chơi cõi tuyệt mù
Dò lưới cớ sao mong kiếm chác
Rình mò cho chỉ ốm công phu
Săn mồi biết hẳn không tài địch
Trúng đích thèm đâu giật giải đua
Đường vướng chín muôn bằng khá tránh?
Hang đào ba ngách thỏ đừng lo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tuyết bay, ngọc đứng suốt thu trong.
Thả sức chơi xa chẳng tiếc lông.
Vô cớ ngàn người nhằm giăng lưới,
Chỉ thêm kiệt sức ở ngay đồng.
Săn bắt một đời, mình vô địch,
Đua tài trăm trúng, ngượng trệch cung.
Bằng vướng chín trời, nên xa tránh,
Thỏ nấp ba hang, chớ bận lòng!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời