闕題

三月雪連夜,
未應傷物華。
只緣春欲盡,
留著伴梨花。

 

Khuyết đề

Tam nguyệt tuyết liên dạ,
Vị ưng thương vật hoa.
Chỉ duyến xuân dục tận,
Lưu trước bạn lê hoa.

 

Dịch nghĩa

Tháng ba, tuyết thâu đêm,
Không muốn để cảnh vật buồn.
Mà vì xuân sắp hết,
Nên cho hoa lê xuống làm bạn.


Bài thơ này được chép trong Thảo đường dật thi thập di 草堂逸詩拾遺, không rõ năm sáng tác.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thâu đêm, tháng ba tuyết,
Không muốn cho đời buồn.
Chỉ vì xuân sắp hết,
Nên để hoa lê tuôn.

tửu tận tình do tại
54.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thâu đêm tuyết lạnh tháng ba
Chẳng thương cảnh vật phồn hoa đậm đà
Chỉ vì xuân sắp đi qua
Ở đây làm bạn lê hoa trắng ngần.

44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng ba tuyết trải thâu đêm
Cảm thương cảnh vật nhuốm buồn tháng năm
Chỉ e đến lúc tàn xuân
Nên ban sắc ngọc trắng ngần hoa lê

44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng ba nhiều đêm liền tuyết đổ
Vẫn chưa làm đau khổ vật hoa
Chỉ nhân xuân lúc muốn qua
Được còn làm bạn lê hoa muộn màng.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng ba, tuyết lạnh thâu đêm,
Không mong cảnh vật buồn tênh hoa tàn
Vì xuân sắp đến hạ màn,
Nên còn làm bạn trắng ngần hoa lê.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thâu đêm tuyết tháng ba
Không luyến cảnh phồn hoa
Lại sợ xuân tàn vội
Lê bên nhà nở hoa

14.00
Trả lời