Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 22:57

遣憤

聞道花門將,
論功未盡歸。
自從收帝裏,
誰復總戎機。
蜂蠆終懷毒,
雷霆可震威。
莫令鞭血地,
再濕漢臣衣。

 

Khiển phẫn

Văn đạo Hoa Môn tướng,
Luận công vị tận quy.
Tự tòng thu đế lý,
Thuỳ phục tổng nhung ky.
Phong sái chung hoài độc,
Lôi đình khả chấn uy.
Mạc linh tiên huyết địa,
Tái thấp Hán thần y.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói bọn tướng của quân Hoa Môn,
Vì cậy công nên không rút về hết.
Từ ngày theo về tiếp thu kinh đô,
Ai là người nắm lại quyền tổng tư lệnh quân đội.
Loài ong, bò cạp lúc nào cũng sẵn nọc độc,
Giận dữ lên thì mới có thể tỏ cái uy được.
Đừng khiến đất có máu và roi,
Lại thấm ướt áo các quan nhà Hán thôi.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói tướng Hoa Môn,
Kể công, chưa rút hết.
Từ ngày lấy lại kinh,
Quân cơ ai chế, tiết.
Ong bọ giữ độc luôn,
Uy nghi phải sấm sét.
Chớ khiến nơi máu roi,
Áo quan Hán lại ướt.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nghe nói tướng Hồi Ngột,
Luận công chưa chịu về.
Từ ngày thu đế khuyết,
Ai nắm giữ quân cơ?
Lũ ong ấy có độc,
Sấm sét cần ra uy.
Chớ khiến gậy bắn máu,
Áo quan Hán đầm đìa.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nói bọn Hoa Môn quân tướng
Kể công lao chưa muốn lui binh
Từ ngày thu lại hai kinh
Ai người lãnh chức tổng nhung bây giờ?
Mang nọc độc ong và bọ cạp
Phải hùng lên cho biết quyền uy
Roi vung bật máu một khi
Lại làm ướt đẫm chiến y Hán thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời