15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2015 22:22

遣懷(昔者與高李)

昔者與高李,
晚登單父臺。
寒蕪際碣石,
萬里風雲來。
桑柘葉如雨,
飛藿去裴回。
清霜大澤凍,
禽獸有餘哀。
是時倉廩實,
洞達寰區開。
猛士思滅胡,
將帥望三台。
君王無所惜,
駕馭英雄材。
幽燕盛用武,
供給亦勞哉。
吳門轉粟帛,
泛海陵蓬萊。
肉食三十萬,
獵射起黃埃。
隔河憶長眺,
青歲已摧頹。
不及少年日,
無復故人杯。
賦詩獨流涕,
亂世想賢才。
有能市駿骨,
莫恨少龍媒。
商山議得失,
蜀主脫嫌猜。
呂尚封國邑,
傅說已鹽梅。
景晏楚山深,
水鶴去低回。
龐公任本性,
攜子臥蒼苔。

 

Khiển hoài (Tích giả dữ Cao, Lý)

Tích giả dữ Cao, Lý,
Vãn đăng Đơn Phụ đài.
Hàn vu tế Kiệt Thạch,
Vạn lý phong vân lai.
Tang trá diệp như vũ,
Phi hoắc khứ bồi hồi.
Thanh sương đại trạch đống,
Cầm thú hữu dư ai.
Thị thì thương lẫm thực,
Đỗng đạt hoàn khu khai.
Mãnh sĩ tư diệt Hồ,
Tướng suý vọng Tam Đài.
Quân vương vô sở tích,
Giá ngự anh hùng tài.
U Yên thịnh dụng vũ,
Cung cấp diệc lao tai.
Ngô Môn chuyển túc bạch,
Phiếm hải lăng Bồng Lai.
Nhục thực tam thập vạn,
Liệp xạ khởi hoàng ai.
Cách hà ức trường diểu,
Thanh tuế dĩ thôi đồi.
Bất cập thiếu niên nhật,
Vô phục cố nhân bôi.
Phú thi độc lưu thế,
Loạn thế tưởng hiền tài.
Hữu năng thị tuấn cốt,
Mạc hận thiếu Long Môi.
Thương Sơn hận đắc thất,
Thục chủ thoát hiềm sai.
Lã Thượng phong quốc ấp,
Phó Duyệtdiêm môi.
Cảnh yến Sở sơn thâm,
Thuỷ hạc khứ đê hồi.
Bàng công nhiệm bản tính,
Huề tử ngoạ thương đài.

 

Dịch nghĩa

Trước kia cùng với Cao Thích, Lý Bạch,
Một chiều lên đài Đơn Phụ.
Cỏ lạnh che lấp núi Kiệt Thạch,
Gió mây từ vạn dặm bay về.
Ruộng dâu lá dày như mưa,
Rau hoắc lay động phất phới.
Sương trong đóng váng trên mặt đầm lớn,
Cầm thú có mẹ quây quần.
Lúc đó kho nhà vua đầy của cải,
Đường đi lại đều được thông suốt.
Binh sĩ nghĩ đến việc dẹp giặc Hồ,
Tướng thì lo lập công để được phong tam công.
Vua không có gì tiếc hận cả,
Luôn luôn tìm người có tài.
Vùng U Yên dùng quân đội nhiều,
Nên việc cung cấp thật vất vả.
Ngô Môn chuyển thóc vải lên,
Vượt bể lên tới Bồng Lai.
Thịt ăn ba chục vạn,
Săn bắn bụi vàng tung trời.
Cách sông nhớ lúc ngóng nơi xa,
Lúc trẻ đã bị lận đận rồi.
Đã không lấy lại được thuở niên thiếu,
Mà cũng không có được chén rượu cùng người xưa.
Khi làm thơ thì nước mắt lã chã,
Đời loạn nhớ đến các người tài giỏi.
Có thể bỏ tiền mua được bộ xương ngựa tốt,
Đừng có buồn rằng không có giống Long Môi.
Nơi Thương Sơn bàn về lẽ còn mất,
Vua Thục thoát được cảnh ngờ vực.
Lã Thượng được phong đất,
Phó Duyệt được coi như muối hành.
Thời gian qua, cảnh vật thay đổi nơi núi Sở thâm sâu,
Hạc nước bỏ đi nay âm thầm về.
Ông Bàng Đức Công cố giữ bản tính mình,
Giắt con vào nằm chốn rêu xanh.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa cùng bạn Cao, Lý,
Đài Đơn Phụ chiều chơi.
Cỏ lạnh che Kiệt Thạch,
Vạn dặm mây gió trôi.
Vườn dâu như mưa trút,
Rau hoắc bay bời bời.
Sương trong đóng đầm rộng,
Bầy muông thú thảnh thơi.
Lúc đó kho đầy ắp,
Đường đi thông khắp nơi.
Binh sĩ quyết diệt giặc,
Tướng lĩnh mong tam đài.
Lòng vua không tiếc nuối,
Tiếp đón kẻ hiền tài.
U Yên hành quân lắm,
Tiếp vận mệt đứt hơi.
Ngô Môn chuyển vải thóc,
Vượt bể tới Bồng Lai.
Thịt ăn ba chục vạn,
Săn bắn bụi mù hơi.
Cách sông, nhớ lúc ngóng,
Thiếu niên đã gặp sui.
Thời nhỏ chẳng có được,
Bạn cũ cũng mất rồi.
Làm thơ, nước mắt chảy,
Đời loạn mong người tài.
Mua được xương ngựa quý,
Chớ than không Long Môi.
Thương Sơn bàn được, mất,
Chúa Thục tránh tiếng tai.
Phó Duyệt là mắm muối,
Lã Thượng phong đất đai.
Hạc nước âm thầm lại,
Núi Sở cảnh suy đồi.
Bàng công giữ bản tính,
Dẫn con, rêu xanh ngồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khi xưa cùng họ Cao họ Lý
Một buổi chiều lên mé đài Đơn
Trải dài núi Kiệt cỏ thơm
Gió đưa mây vạn dặm trường lại đây
Rơi như mưa lá dâu lá chá
Lá hoắc bay rồi hạ quẩn quanh
Mặt đầm sương móc đóng băng
Khiến bầy cầm thú càng tăng lo buồn
Vào lúc đó kho luôn đầy ắp
Đường xá thì thẳng tắp thông thương
Diệt Hồ binh sĩ can trường
Oai hùng tướng soái noi gương Tam Đài
Nhà vua chẳng mắc điều sai trái
Lại có tài lèo lái anh hùng
U Yên dụng võ thịnh hành
Quân nhu cung cấp quả tình gian nan!
Gạo và vải Ngô Môn chuyển lại
Đường biển xa như tới Bông Lai
Thịt ba chục vạn người xơi
Thú rừng săn bắn mù trời bụi bay
Lúc cách sông ngóng day dắt nhớ
Nay tuổi xanh đã lỡ mất rồi
Đã không còn nét tươi vui
Mà chung rượu cũng chẳng ai nâng cùng
Thơ phú đọc một mình lệ ứa
Thời loạn ly tưởng nhớ hiền tài
Đã mua xương tốt ngựa nòi
Thi lo gì chặng gặp loài Long Môi
Lẽ được thua bàn nơi Thương núi
Giúp Thục vương thoát mối hoài nghi
Được phong Lã Thượng ai bì
Còn như Phó Duyệt cũng thì muối mơ
Cảnh bình yên núi xa đất Sở
Vạc bay đi lặng lẽ trở về
Họ Bàng tiết tháo ẩn cư
Dắt con nằm khểnh bên bờ rêu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời