Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 20:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:30

遣懷(愁眼看霜露)

愁眼看霜露,
寒城菊自花。
天風隨斷柳,
客淚墮清笳。
水淨樓陰直,
山昏塞日斜。
夜來歸鳥盡,
啼殺後棲鴉。

 

Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)

Sầu nhãn khán sương lộ,
Hàn thành cúc tự hoa.
Thiên phong tuỳ đoạn liễu,
Khách lệ đoạ thanh già.
Thuỷ tịnh lâu âm trực,
Sơn hôn tái nhật tà.
Dạ lai quy điểu tận,
Đề sát hậu thê nha.

 

Dịch nghĩa

Mắt buồn trông sương móc,
Thành lạnh cúc nở hoa.
Gió trời làm rơi gãy cành liễu,
Người xa nhà ứa nước mắt khi nghe tiếng sáo trong.
Nước im lìm bóng gác soi thẳng,
Núi mờ, ngày nơi biên ải tàn.
Đêm đến, chim về hết,
Quạ đậu sau kêu toáng lên.


Bài này làm năm 759 lúc tác giả ở Tần Châu, chưa tìm ra chỗ yên thân. Câu nào cũng tả cảnh nhưng đồng thời cũng nói lên tâm tình đau khổ của nhà thơ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Mắt buồn sương móc đẫm
Thành lạnh cúc đâm hoa
Dứt liễu gió trời ngửng
Theo kèn lệ khách sa
Nước trong lầu bóng thẳng
Núi sẩm ải chiều tà
Đêm đến chim về hết
Về sau quạ réo già

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cho hỏi một tí

Cho hỏi sao lại dịch: "Thiên phong tuỳ đoạn liễu" thành "Dứt liễu gió trời ngưng". Không phải nghĩa của câu đó là "Vô tình gió đứt cành liễu" sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Thành lạnh buồn đưa mắt
Sương nồng, cúc chiếng hoa
Gió rung cành liễu gãy
Kèn thét lệ ai sa
Nước lặng, bóng lầu thẳng
Ngàn mờ nắng ải tà
Về sau hết chỗ đậu
Con ác cũng không nhà


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mắt buồn nhìn sương, móc,
Thành lạnh cúc nở hoa.
Liễu biếc, gió thổi gãy,
Sáo trong, khách lệ sa.
Nước in, lầu bóng đứng,
Núi mờ, ải nắng tà.
Đêm đến, chim về hết,
Quạ đậu sau gào la.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Móc sương vương vấn mắt buồn,
Bên thành lạnh lẽo cúc còn nảy hoa.
Gió trời bẻ liễu sa đà,
Khách rơi nước mắt, tù và nơi nao.
Nước trong in rõ bóng lầu,
Núi mờ bên ải bóng chiều chiếu xiên.
Chim về tổ hết, bóng đêm,
Đậu sau bọn quạ kêu rên vang trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mắt u buồn lặng nhìn sương móc
Thành lạnh căm hoa cúc nở xinh
Gió trời lay gẫy cành dương
Người xa nhà khóc khi vương vấn kèn
Nước im lìm bóng in gác thẳng
Núi mờ mờ biên cảnh xế tà
Đêm về chim đến từ xa
Quạ không chỗ đậu kêu la om sòm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mắt buồn ngắm móc sương
Cúc nở hoa thành lạnh
Gió trời gãy liễu nhánh
Rơi lệ tiếng kèn trong.
Bóng lầu trên nước tạnh
Núi mờ ải đêm buông
Tối chim về tổ lánh
Đậu sau quạ réo luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông sương móc mắt đượm buồn,
Hàn thành cúc nở hoa lồng lá xanh.
Gió trời làm liễu gãy cành,
Người xa nhà ứa lệ tràn sáo trong.
Nước im bóng gác soi lồng,
Ngày nơi biên ải tàn sông núi mờ.
Chim về hết đêm đến mơ,
Sau nhà quạ đậu kêu gào toáng lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời