15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 14:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/04/2024 12:52

遣興三首其三(豐年孰雲遲)

豐年孰雲遲,
甘澤不在早。
耕田秋雨足,
禾黍已映道。
春苗九月交,
顏色同日老。
勸汝衡門士,
忽悲尚枯槁。
時來展材力,
先後無丑好。
但訝鹿皮翁,
忘機對芳草。

 

Khiển hứng tam thủ kỳ 3 (Phong niên thục vân trì)

Phong niên thục vân trì,
Cam trạch bất tại tảo.
Canh điền thu vũ túc,
Hoà thử dĩ ánh đạo.
Xuân miêu cửu nguyệt giao,
Nhan sắc đồng nhật lão.
Khuyến nhữ hành môn sĩ,
Hốt bi thượng khô cảo.
Thì lai triển tài lực,
Tiên hậu vô xú hảo.
Đãn nhạ lộc bì ông,
Vong ky đối phương thảo.

 

Dịch nghĩa

Năm được mùa mây chín tới trễ,
Ơn tốt không tới sớm.
Cày ruộng có mưa thu là đủ,
Lúa nếp, tẻ đã rực bên đường.
Mạ xuân tháng chín thành hình,
Sắc mặt theo ngày tháng già.
Khuyên các anh, những người thuộc cửa quyền,
Mau có lòng thương cái cỏ còn khô.
Vận đến hãy phát huy tài năng,
Trước sau lúc nào cũng giữ cái tốt.
Chỉ lấy làm lạ là ông da nai,
Quên đời ngắm cỏ thơm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm được mùa, mây chậm,
Ơn sâu không sớm có.
Cày ruộng mưa thu đủ,
Nếp tẻ bên đường rộ.
Mạ xuân tháng chín gieo,
Theo ngày, người ủ rũ.
Xin ông, người cửa quyền,
Hãy thương còn đám cỏ.
Gặp thời đem sức lực,
Điều tốt trước sau giữ.
Chỉ lạ ông da nai,
Lánh đời, cỏ thơm ngó.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ai bảo được mùa rồi sẽ chậm,
Mưa ngọt lành đâu sớm đến ngay?
Mưa thu vừa đủ ta cày,
Lúa mạch chín đỏ hây hây bên đường.
Mạ xuân nay gieo đang tháng chín,
Nhan sắc ta ngày sớm già theo.
Khuyên ai chiến sĩ nhà nghèo,
Đừng đau xót cảnh hẩm hiu phận cùng!
Gặp thời, dốc sức góp công,
Trước sau kém giỏi thực không lo gì.
Lạ cho ông cụ Lộc Bì,
Cỏ thơm ẩn náu, quên đi chuyện đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm được mùa mây lành tới trễ
Ơn móc mưa không thể sớm hơn
Ruộng cày có đủ mưa trơn
Lúa chiêm lúa tẻ rực đường vàng tươi
Mạ tháng xuân giao thời mọc tốt
Mặt nông phu nắng gắt thêm già
Khuyên ông người chốn môn nha
Mau thương ngọn cỏ đang khô ngoài đồng
Vận may hãy phát tài năng
Trước sau xấu tốt tuyệt không có gì
Lạ lùng chỉ ông Lộc Bì
Quên đời ngắm cỏ, thị phi không màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Được mùa năm tới trễ mây,
Vận may không tới sớm ngày móc mưa.
Mưa thu cày ruộng đủ vừa,
Nếp cùng lúa tẻ dư thừa nhà dân.
Thành hình tháng chín mạ xuân,
Mặt theo ngày tháng sắc dần già đi.
Khuyên anh, thuộc cửa quyền gì,
Có lòng thương cỏ ngay khi khô rồi.
Phát huy vận đến tài bồi,
Lúc nào cũng giữ tốt đời trước sau.
Là ông làm lạ da nai,
Quên đời ngắm cỏ chẳng hay chuyện đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời