Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 14:50

遣興三首其二(高秋登塞山)

高秋登塞山,
南望馬邑州。
降虜東擊胡,
壯健盡不留。
穹廬莽牢落,
上有行雲愁。
老弱哭道路,
願聞甲兵休。
鄴中事反復,
死人積如丘。
諸將已茅土,
載驅誰與謀。

 

Khiển hứng tam thủ kỳ 2 (Cao thu đăng tái sơn)

Cao thu đăng tái sơn,
Nam vọng Mã Ấp châu.
Hàng Lỗ đông kích Hồ,
Tráng kiện tận bất lưu.
Khung lư mãng khiên lạc,
Thượng hữu hành vân sầu.
Lão nhược khốc đạo lộ,
Nguyện văn giáp binh hưu.
Nghiệp trung sự phản phúc,
Tử nhân tích như khâu.
Chư tướng dĩ mao thổ,
Tái khu thuỳ dữ mưu?

 

Dịch nghĩa

Trời thu cao leo núi nơi biên ải,
Nhìn về phía nam là châu Mã Ấp.
Thành Hàng Lỗ nơi phía đông đăng đánh Hồ,
Trai trẻ đều không trở về.
Làng xóm cỏ xơ xác,
Lại còn có mây buồn bay lên trên.
Cụ già khóc ngay giữa đường cái,
Xin được nghe lệnh bãi binh.
Việc phản nghịch sảy ra ở Nghiệp Thành,
Người chết chồng chất cao như gò.
Các tướng đã bị coi như cỏ đất,
Cùng với ai mà bàn kế hoạch điều quân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thu cao leo núi ải,
Nam nhìn Mã Ấp châu.
Hàng lỗ đông dẹp Hồ,
Trai tráng có về đâu.
Làng xóm cỏ xơ xác,
Trên cao đám mây sầu.
Cụ già khóc giữa lộ,
Bãi binh hãy mau mau.
Vùng Nghiệp, việc phản bội,
Xác chất tựa gò cao.
Các tướng như bùn rác,
Điều binh cùng ai mưu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mùa thu cao, núi xanh chân bước,
Phía Nam châu Mã ấp xa xa.
Dùng quân hàng đánh rợ Hồ,
Người khoẻ đi tất, ở nhà chẳng ai.
Nhưng lều trại gãy nơi rừng rậm,
Trên trời mây sầu thảm bay theo.
Bên đường già trẻ gào kêu:
Cầu xin hãy nghỉ binh đao chuyến này
Chuyện Nghiệp Thành vừa đây phản phúc,
Người chết chồng lăn lóc thành gò.
Đất phong các tướng lợi to,
Nhưng xua ai để liệu lo nước nhà?


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời thu lên núi nơi biên ải
Nhìn về nam là Mã Ấp châu
Hàng binh đánh giặc phía đông
Đàn ông đi hết sót không người nào
Nhưng lều trại theo nhau sụp đổ
Mây buồn bay vần vũ trên trời
Người già ốm yếu kêu gào
Cầu xin nghe được lệnh nào bãi binh
Sảy ra vụ Nghiệp Thành phản nghịch
Thịt xương người chồng chất như gò
Tướng quân gặp thất bại to
Lấy ai bàn bạc quân cơ bây giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu cao leo núi ải biên,
Nhìn về nam phía là miền Mã châu.
Đánh Hồ hàng Lỗ đông lâu,
Hàng nghìn trai trẻ ở đâu không về.
Cỏ xơ làng xóm thảm thê,
Mây buồn còn thấy bốn bề bay trên.
Cụ già khóc giữa đường bên,
Xin nghe được lệnh vua trên binh ngừng.
Xảy ra phản nghịch Nghiệp Thành,
Chết người chồng chất cao nhanh như gò.
Tướng coi như cỏ đất mô,
Với ai bàn kế hoạch mà điều quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời