Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:47

遣興五首其四(賀公雅吳語)

賀公雅吳語,
在位常清狂。
上疏乞骸骨,
黃冠歸故鄉。
爽氣不可致,
斯人今則亡。
山陰一茅宇,
江海日淒涼。

 

Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 4 (Hạ công nhã Ngô ngữ)

Hạ công nhã Ngô ngữ,
Tại vị thường thanh cuồng.
Thượng sớ ngật hài cốt,
Hoàng quan quy cố hương.
Sảng khí bất khả trí,
Tư nhân kim tắc vương (vong).
Sơn âm nhất mao vũ,
Giang hải nhật thê lương.

 

Dịch nghĩa

Ông Hạ nói rành giọng Ngô,
Khi còn giữ chức thường buông tuồng.
Dâng sớ xin bộ xương,
Mũ vàng trở lại làng cũ.
Ý ngông nghênh đó không đạt được,
Loại người này nay ắt không còn.
Sườn núi phía nam một mái tranh,
Sông bể ngày thê lương.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giọng Ngô, ông Hạ rành,
Tại chức mà ngông nghênh.
Dâng sớ xin nghỉ việc,
Về làng vui mái tranh.
Ý thoáng chẳng đạt được,
Người này nay bấp bênh.
Sườn non một mái lá,
Sông bể ngày buồn tênh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hạ Tri Chương tiếng Ngô thích nói.
Khi làm quan theo lối thanh cuồng.
Sớ dâng, xin giữ nắm xương,
Trở về làng cũ, mũ vàng đội chơi.
Khi hào sảng chẳng ai sánh kịp,
Hạng người kia nay chết cả rồi!
Sơn Âm nhà cỏ một ngôi,
Biển sông ngày sống cuộc đời tự do.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông Hạ nói giọng Ngô rành rẽ
Khi làm quan có vẻ thanh cuồng
Sớ dâng xin một bộ xương
Trở về làng cũ thường mang mũ vàng
Ý ngông đó thường không đặt được
Loại người này nay ắt không còn
Nhà tranh một mái núi Nam
Thê lương sông biển an nhàn ngày qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông Chương nói rõ giọng Ngô,
Khi còn giữ chức thường vô buông tuồng.
Sớ dâng xin một bộ xương,
Mũ vàng trở lại cố hương dưỡng già.
Ý ngông nghênh chẳng đạt qua,
Loại người ấy ắt ngày nay không còn.
Mái tranh sườn ở nam non,
Thê lương sông bể ngày còn vẫn vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời