Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:32

遣興五首其五(朝逢富家葬)

朝逢富家葬,
前後皆輝光。
共指親戚大,
緦麻百夫行。
送者各有死,
不須羨其強。
君看束練去,
亦得歸山岡。

 

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 5 (Triêu phùng phú gia táng)

Triêu phùng phú gia táng,
Tiền hậu giai huy quang.
Cộng chỉ thân thích đại,
Ti ma bách phu hàng.
Tống giả các hữu tử,
Bất tu tiện kỳ cường.
Quân khan thúc luyện khứ,
Diệc đắc quy sơn cương.

 

Dịch nghĩa

Sáng gặp đám ma nhà giầu,
Trước sau đều sáng chói.
Cùng chỉ trỏ nói rằng dòng họ lớn,
Áo vải sô chứng tỏ người chết thuộc hàng quan to.
Đưa người, người đó đã chết rồi,
Chẳng nên khoe cái mạnh của người ấy.
Anh thấy dù không tốn cả tấm lụa,
Thì cuối cùng cũng được về gò núi (chết) thôi.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sáng gặp đám nhà giàu,
Đầu đuôi đều bóng rợn.
Cùng nói thân thích đông,
Áo tang, bậc quan lớn.
Đưa chôn, kẻ chết rồi,
Chẳng nên khoe thêm rộn.
Anh thấy tới nơi chôn,
Tấm lụa đâu cần tốn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Buổi sáng gặp nhà giàu đưa đám,
Trước sau đều xán lạn xa hoa.
Bởi vì thân thích lớn mà,
Trăm chàng trai tiễn mặc đồ xô gai.
Người tiễn đưa rồi ai cũng biết,
Đừng khoe mình khoẻ tuyệt mãi hoài.
Anh xem tơ lụa ấy rồi,
Đẹp mấy cũng để chôn vùi gò cao.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng nay gặp đám ma giàu có
Trước và sau sáng chói bạc vàng
Người xem chỉ trỏ đại bang
Hàng trăm người mặc áo tang gai tồi
Người được đưa đã thôi cuộc sống
Chẳng nên khoe cái mạnh của người
Ông xem lụa quý liệm rồi
Cũng đưa lên núi chôn vùi là xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đám ma sáng gặp nhà giầu,
Trước sau sáng chói toả mầu xa hoa.
Nói năng chỉ trỏ lớn mà,
Vải sô chứng tỏ người nhà quan to.
Đưa người, người đó chết rồi,
Chẳng nên khoe mạnh của người ấy đâu.
Dù không tốn tấm lụa mầu,
Cuối cùng cũng được xuống sâu núi gò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời