25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:27

遣興五首其三(漆有用而割)

漆有用而割,
膏以明自煎。
蘭摧白露下,
桂折秋風前。
府中羅舊尹,
沙道尚依然。
赫赫蕭京兆,
今為時所憐。

 

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 3 (Tất hữu dụng nhi cát)

Tất hữu dụng nhi cát,
Cao dĩ minh tự tiên.
Lan tồi bạch lộ hạ,
Quế chiết thu phong tiền.
Phủ trung la cựu doãn,
Sa đạo thượng y nhiên.
Hách hách tiêu kinh triệu,
Kim vi thì sở liên.

 

Dịch nghĩa

Vì cắt nên mới dùng keo để dán,
Dầu để soi sáng tức là phải đốt.
Lan úa khi có sương trắng phủ,
Quế gãy trước gió thu.
Trong toà hành chính, áo the của vị quan cũ,
Đường sông vẫn như xưa.
Rực rỡ thay là vùng đế đô,
Nay lại là lúc thấy thương hại.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cắt rồi mới dùng keo,
Đốt dầu để soi rõ.
Dưới sương trắng, lan tàn,
Trước gió thu, quế đổ.
Trong phủ áo quan xưa,
Đường sông cứ như cũ.
Tưng bừng thay đế đô,
Nay lại thấy cơ khổ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sơn dùng được, cây sơn bị cắt,
Mỡ đĩa đèn vì thắp cạn dần.
Lan vì móc trắng lụi tàn,
Cây quế bị bóc trước làn gió thu.
Quan kinh doãn hùa theo tể tướng,
Cát rải đường chỉ đúng dấu đây.
Tiêu làm kinh doãn oai thay,
Bây giờ nghĩ lại việc này đáng thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây sơn cần dùng nên bị chặt
Dầu trong bầu đèn đốt tự hao
Lan tàn khi tuyết phủ bao
Gió thu thổi mạnh gãy nhào quế cây
Áo the quan còn đây dinh cũ
Bãi sông thì đường xá như xưa
Vinh quan kinh triệu họ Tiêu
Đến nay nghĩ lại có điều thấy thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cắt rồi dán phải dùng keo,
Để dầu soi sáng phải theo đốt đèn.
Úa lan sương trắng phủ lên,
Quế cành trước gió thu liền gãy thưa.
Áo the trong phủ quan xưa,
Đường sông thì vẫn như xưa bến bờ.
Rỡ rang thay vùng đế đô,
Nay là lúc thấy cuộc đời đáng thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời